Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Chương trình đào tạo

Tiến độ đào tạo

Tiến độ đào tạo CĐ9 và CĐĐD3 năm học 2017 – 2018 

 

Tiến độ đào tạo CĐ9 và CĐĐD3 năm học 2018 – 2019

 

 

Tiến độ đào tạo CĐ10 và CĐĐD4 năm học 2018 – 2019 

 

Tiến độ đào tạo Y7 năm học 2018 – 2019 

 

 

 

Tiến độ đào tạo Y7 một năm, T9 năm học 2017 – 2018 

 

 

 

Tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *