Danh sách ban chấp hành Đảng bộ

Đ/c. Hà Thanh Hòa
(UVBTV – Bí thư BCH Đảng bộ)

Đ/c. Hoàng Đức Luận
(UVBTV – Phó bí thư BCH Đảng bộ)
Đ/c. Phạm Quốc Tuấn
(UVBTV – Chủ nhiệm UBKT)

Đ/c. Phan Thị Mai Hương
(UVBCH Đảng bộ)

Đ/c. Hà Hương Lan
(UVBCH Đảng bộ)

Đ/c. Nguyễn Việt Hà
(UVBCH Đảng bộ)

Đ/c. Dương Quốc Toản
(UVBCH Đảng bộ)

Đ/c. Phạm Thị Hải Yến
(UVBCH Đảng bộ)

——————————————