1. TS. DS. Hoàng Đức Luận       – Hiệu trưởng
       – Chủ tịch Hội đồng
2. TS. Phạm Quốc Tuấn             – Phó Hiệu trưởng
 – Phó chủ tịch thường trực HĐ, trực tiếp phụ trách khoa học công nghệ
3. ThS. Phan Thị Mai Hương     – Phó Hiệu trưởng
       – Phó Chủ tịch HĐ; phụ trách đào tạo
4. TS. Trần Thị Vân Anh             – Trưởng phòng KH&QT
      – Thư ký Hội đồng
5. TS. Hà Quang Lợi                  – Cố vấn Nhà trường
      – Ủy viên
6. ThS. Hà Hương Lan              – Phó Hiệu trưởng
      – Ủy viên
7. TS. Nguyễn Xuân Trường     – Trưởng Khoa Dược
      – Ủy viên
8. DS. Hoàng Văn Khê              – Trưởng phòng Tổng hợp
      – Ủy viên
9. ThS. Hà Thanh Hòa                – Trưởng Bộ môn Dược liệu
      – Ủy viên
10. ThS. Dương Quốc Toản     – Trưởng Bộ môn Bào Chế
      – Ủy viên
11. BSCKII. Lương Đình Hội     – Trưởng Khoa Y
      – Ủy viên
12. ThS. Nguyễn Việt Hà            – Trưởng Phòng Tài Chính
      – Ủy viên
13. ThS. Nguyễn Mai Nam        – Trưởng Bộ môn Kinh tế Dược
      – Ủy viên
14. ThS. Nguyễn Thị Kim Thu    -Chuyên viên phòng KH&QT
      – Ủy viên