PHÒNG Y TẾ – TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ

Địa chỉ: Tầng 1 Nhà V – Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3707.719
Email: phongyte@duocphutho.edu.vn

 

Trưởng phòng: BSCKI. Nguyễn Thị Bích Thủy

 1.Chức năng

a. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho CBNV, HSSV;

b. Tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh nơi làm việc, vệ sinh học đường, vệ sinh nơi ăn, ở khu ký túc xá.

2. Nhiệm vụ

a. Quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các chức năng nhiệm vụ của phòng khám đa khoa FUSHICO, cụ thể là:

– Khám sức khỏe cho HSSV khi vào nhập học, khám sức khỏe định kỳ cho CBNV và HSSV;

– Khám, chữa bệnh ngoại trú và tư vấn sức khỏe cho các đối tượng tham gia BHYT đăng ký khám bệnh ban đầu tại phòng khám; Khám sức khỏe và khám bệnh cho các đối tượng khác có yêu cầu (nếu đúng tuyến)

– Cung ứng thuốc chữa bệnh theo đơn của Bác sỹ cho người bệnh BHYTđăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại phòng khám.

– Triển khai hợp đồng BHYT với các cơ quan, Doanh nghiệp trong địa bàn để CBNV của họ được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại phòng khám đa khoa FUSHICO và khám sức khỏe định kỳ cho CBNV và người lao động tại cơ quan, xí nghiệp quản lý lao động;

– Hàng tháng, quý, năm làm thanh quyết toán, báo cáo thực hiện chế độ BHYT với lãnh đạo Nhà trường và cơ quan chức năng;

b. Làm thẻ BHYT cho HSSV, hoàn thiện hồ sơ đề nghị thanh toán bảo hiểm thân thể cho HSSV theo chế độ và hợp đồng đã ký với cơ quan bảo hiểm;

c. Theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, nơi làm việc, ăn ở sinh hoạt khu KTX, nơi công cộng, khu căng tin, giảng đường, hội trường, sân bãi, vườn hoa cây cảnh.

d. Hướng dẫn, kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, việc thu gom và xử lý rác thải, nước thải, diệt côn trùng. Kiểm tra, theo dói thời gian lao động công ích  của HSSV theo quy chế.

đ. Tổng hợp báo cáo lãnh đạo Nhà trường và cấp trên theo chế độ báo cáo, thống kê;

e. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Nhà trường phân công.