PHÒNG ĐIỆN THIẾT BỊ – TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ
Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà FUSHICO – Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
Điện thoại: 02103 845 752
Email: Phongdienthietbi@duocphutho.edu.vn

Trưởng phòng: ThS. Phan Quốc Anh

 

1. Chức năng:

a. Tham mưu cho Hiệu trưởng về sử dụng cơ sở vật chất của Trường, xây dựng và tổ chức thực hiện về công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, phát triển và sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị của Trường;
b. Quản lý đất đai, quản lý các hoạt động mua sắm, quản lý tài sản trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập.
2.  Nhiệm vụ:
a. Sắp xếp, bố trí sử dụng và điều chuyển cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc giảng dạy, học tập và các lĩnh vực công việc của Nhà trường;
b. Quản lý việc khai thác, sử dụng có hiệu quả và phối hợp tham gia xử lý mất mát, hư hỏng tài sản của Nhà trường; bố trí sắp xếp, cấp phát giảng đường cho các lớp học, đồ dùng giảng dạy cho giáo viên;
c. Xây dựng kế hoạch cải tạo nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Nhà trường, phối hợp giám sát thi công các công trình sửa chữa, xây dựng của Nhà trường;
d. Lập kế hoạch và đề xuất việc mua sắm thiết bị, vật tư kỹ thuật, dụng cụ, công cụ… phục vụ kịp thời cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu và làm việc của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh – sinh viên trong toàn trường;
đ. Xây dựng và tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định sử dụng tài sản, thiết bị của các đơn vị, đánh giá chất lượng, giá trị sử dụng các trang thiết bị để có kế hoạch mua sắm, chống hư hỏng, mất mát, lãng phí. Phối hợp với phòng Tài chính định giá, phân loại tài sản, tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản đã hư hỏng hoặc các tài sản không có nhu cầu sử dụng;
e. Hàng năm phối hợp với phòng Tài chính tổ chức kiểm kê tài sản theo chế độ quy định. Phối hợp với các phòng chức năng giám sát, kiểm tra việc sử dụng tài sản, nhà xưởng, đất đai, phòng học, sân bãi,…;
f. Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ khuôn viên trường: cống rãnh, công viên cây xanh, các khu sinh hoạt vui chơi…;
g. Thực hiện quản lý, điều phối sử dụng các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập trong Trường. Quản lý và đảm bảo điện, nước cho làm việc và sinh hoạt trong phạm vi Trường, thu tiền điện nước theo quy định;
h. Thực hiện các công việc phục vụ các sự kiện tại sân khấu ngoài trời, hội trường, bố trí trang thiết bị phục vụ: (âm thanh, chiếu sáng, quạt…). Treo cờ, băng rôn, pa nô, khẩu hiệu…;
j. Quản lý,theo dõi, sửa chữa, bảo trì nhà cửa, hệ thống điện, điện lạnh, điện thoại, máy vi tính, máy chiếu, hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh, trang thiết bị tại các giảng đường, phòng thực hành, phòng làm việc, KTX …;
k. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Nhà trường phân công.