TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ – TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà FUSHICO – Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
Điện thoại:
Email: daotaonghe@duocphutho.edu.vn

Giám đốc: ThS. Đoàn Hải Long
Email: doanhailong76@gmail.com
1. Chức năng
– Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác hợp tác, liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp để tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề phổ thông theo nhu cầu của người học và xã hội;
– Tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi đã tốt nghiệp ra trường, cung ứng tạo nguồn nhân lực cho xuất khẩu lao động.

 2. Nhiệm vụ

– Lập đề án, chương trình, tổ chức đào tạo các nghề phổ thông theo nhu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp, nhu cầu của người học và của xã hội để trình các cấp có thẩm quyền thẩm định cấp phép;
– Tìm hiểu nắm bắt thông tin về nhu cầu nhân lực, việc làm của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước để tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, cung ứng tạo nguồn nhân lực cho xuất khẩu lao động

– Quản lý, bố trí, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, chuyên viên đảm bảo việc làm, tiền lương và các chế độ, quyền lợi cho người lao động làm việc tại Trung tâm theo quy chế trả lương của Nhà trường và quy định của nhà nước.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Nhà trường phân công.