PHÒNG TÀI CHÍNH – TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà FUSHICO – Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
ĐT: (0210) 3848471
Email: phongtaichinh@duocphutho.edu.vn

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Việt Hà
Email: haketoan@duocphutho.edu.vn

   * Chức năng:

     – Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính và

chế độ kế toán. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính theo quy chế quản lý tài chính của Nhà trường và chế độ quy định của Nhà nước.

– Nắm chắc và cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác số liệu về tài sản, vật tư, tiền vốn để tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu ra các quyết định chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác tài chính kế toán.

* Nhiệm vụ:

  1. Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Nhà trường;
  2. Chịu trách nhiệm chính trong công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý tài chính hàng năm cho phù hợp với hoạt động đào tạo của Nhà trường và quy định của Nhà nước;
  3. Tổ chức thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của học sinh, sinh viên, các khoản thu khác của các đơn vị (nếu có). Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu tăng nguồn thu cho Trường, quản lý toàn bộ tài sản, vật tư, tiền vốn của Nhà trường;
  4. Thực hiện việc chi trả tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, các khoản phụ cấp quản lý, giảng dạy, ngoài giờ và các chế độ khác… cho cán bộ, giáo viên, giảng viên và người lao động. chi trả học bổng cho HSSV và các khoản chi phí phục vụ cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm… của Nhà trường theo đúng các quy định hiện hành;

đ. Hướng dẫn các thủ tục thanh, quyết toán cho các đơn vị và cán bộ, nhân viên, giáo viên, giảng viên của Nhà trường. Cập nhật, ghi chép, phản ánh đầy đủ, trung thực các nghiệp vụ phát sinh, lập báo cáo quyết toán tài chính theo định kỳ. Thực hiện theo dõi quyết toán ấn chỉ thuế, biên lai, thuế thu nhập cá nhân, các nghĩa vụ với Nhà nước;

  1. Tư vấn các vấn đề tài chính cho các chương trình, hợp đồng đào tạo, dự án, đề án liên kết của các đơn vị trong toàn trường với các đối tác trong và ngoài nước;
  2. Thực hiện công tác lập báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định;
  3. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Thành tích được khen thưởng
Trong nhiều năm liên tục từ năm 2009 đến năm 2013, phòng Tài chính đã được Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiếnvà được UBND tỉnh Phú Thọ tặng nhiều Giấy khen, bằng khen;