Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Sinh viên

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Thực hiện Công văn số 1000/UBND-NVKS ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Thọ và Công văn số 536/TCGDNN-PCTT ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp v/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.
Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ đã phát động tới toàn thể cán bộ giảng viên và học sinh sinh viên tham gia cuộc thi. Nhà trường đã bố trí không gian với hơn 100 chỗ ngồi, mạng wifi miễn phí, cán bộ hướng dẫn cho từng học sinh – sinh viên khi tham gia cuộc thi.
Mục đích cuộc thi nhằm phổ biến, tuyên truyền rộng rãi, nâng cao hiểu biết pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026. Qua đó góp phần tích cực khuyến khích các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia các quyền, nghĩa vụ công dân đối với hoạt động bầu cử.
Chỉ sau thời gian ngắn phát động đã thu hút hơn 1000 lượt cán bộ giảng viên và học sinh sinh viên Nhà trường tham gia dự thi.
Để cuộc bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân, công tác thông tin tuyên truyển, phổ biến sâu rộng về pháp luật bầu cử đóng vai trò quan trọng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội. Việc tuyên truyền đang được triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, với nhiều phương thức sáng tạo, hiệu quả, tạo sức lan tỏa lớn chắc chắn sẽ góp phần tích cực vào sự thành công của cuộc bầu cử.
Một số hình ảnh hoạt động:
ThS. Hoàng Thị Hảo
Tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *