Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Đào tạo

Thời khóa biểu học kỳ III khóa CĐ8

Lớp độc lập

Dược liệu
Đường lối cách mạng Đảng CSVN
Pháp luật – TCQL Dược
Tiếng Anh 1
Lớp ổn định

CĐ8A1-2
CĐ8A3-4
CĐ8A5-6
CĐ8A7-8

      CĐ8A9-10
      CĐ8A11-12
CĐĐD2A1B1
Tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *