Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Tin tức - sự kiện

Tăng cường triển khai công tác bảo đảm TTATGT trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/09 và khai giảng năm học mới 2015 – 2016

Kính gửi:  – Các khoa, phòng, trung tâm, bộ môn;

        – Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp trong toàn Trường.

    Thực hiện công văn số 4375/BGD ĐT-CTHSSV ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo  về việc triển khai thực hiện Công điện số 1433/CĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2015-2016;

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2015-2016. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về người, tài sản do tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, học sinh, sinh viên trong toàn trường thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung sau:

  1. Yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nghiêm túc  thực hiện Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành giáo dục; chấp hành quy định về  không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện giao thông; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy; thực hiện nghiêm túc quy tắc giao thông và thực hiện nghiêm chỉnh Khẩu hiệu:“Đã uống rượu, bia – Không lái xe”, “Tính mạng con người là trên hết”.
  2. Chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Nhà trường sẽ xử lý nghiêm túc và kịp thời các trường hợp cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trèo, chui rào trên giải phân cách Đại lộ Hùng Vương và các trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ do cơ quan công an, thanh tra giao thông xử lý, thông báo về Nhà trường  theo quy định của Nhà trường đã ban hành.
  3. Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch hoạt động cho Đội sinh viên tình nguyện, Đội thanh niên xung kích của Nhà trường tham gia hỗ trợ về giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2015-2016.

    Nhận được công văn này, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp trong toàn trường tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Website trường;

– Bảng tin;

– Lưu: VT, HSSV.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                             (Đã ký)

                  Ths. Phan Thị Mai Hương

Tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *