Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo

Quyết định: Ban hành sửa đổi, bổ sung Quy định Chuẩn đầu ra Tin học và Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ

 Tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *