Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Tin tức - sự kiện

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 15/7/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ và Kế hoạch số 35 – KH/ĐUK ngày 18/7/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ về “Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”. Sáng ngày 30 tháng 8 năm 2022, tại Hội trường lớn tầng 17 Tòa nhà FUSHICO Đảng bộ Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có:
-Đ/c Lê Đức Thưởng – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ
Về phía Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường có:
-Đ/c Hà Quang Lợi – Cố vấn toàn diện Nhà trường
-Đ/c Hà Thanh Hòa – UVBCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp/ UVBTV – Bí thư Đảng ủy Nhà trường
-Đ/c Hoàng Đức Luận: UVBTV – Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường
Tham gia Hội nghị có đông đủ 117 Đ/c là Đảng viên thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
Tại Hội nghị Đ/c Lê Đức Thưởng đã trình bày 4 chuyên đề đó là: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 là Hội nghị có ý nghĩa quan trọng. Với tinh thần trách nhiệm cao trong việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng bộ Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ, những nội dung của Hội nghị Trung ương 5 sẽ sớm đi vào cuộc sống, trong các hoạt động và công tác của Nhà trường đạt hiệu quả tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiếc lược mà Đảng bộ Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ đã đề ra.
Một số hình ảnh Hội nghị:

ThS. Hoàng Thị Hảo

 

Tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *