Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra đối với ngành dược trình độ Cao đẳng

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành thay đổi, bổ sung Chuẩn đầu ra đối với ngành Dược
trình độ Cao đẳng của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ

 

         Căn cứ Quyết định số: 5615/QĐ-BGDĐT ngày 27/08/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao Đẳng Dược Phú Thọ trên cơ sở Trường Trung học Kỹ thuật Dược Phú Thọ;
Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ;
Căn cứ Thông tư số 09/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Công văn số 2916/BGDĐT-GDĐH V/v Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;
Căn cứ Kết luận phiên họp của Hội đồng khoa học và Đào tạo của Trường Cao Đẳng Dược Phú Thọ ngày       tháng      năm 2011 về việc thay đổi, bổ sung Chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo tại Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này thay đổi, bổ sung Chuẩn đầu ra đối với ngành Dược trình độ Cao đẳng của Trường Cao Đẳng Dược Phú Thọ.
Điều 2.Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ cam kết với các các cấp quản lý, với người học, với xã hội về thực hiện chuẩn đầu ra đã công bố.
Điều 3.Chuẩn đầu ra này áp dụng đối với hệ cao đẳng chính quy khóa 1 và liên thông khóa 2 trở đi.
Điều 4.Các ông (bà) thủ trưởng các phòng, ban, khoa, bộ môn và các đơn vị khác trong toàn trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như điều 4;

– BGH, HĐQT;

– Lưu: VT; Ttr.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Hà Quang Lợi

 

————————————————————————–

CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI NGÀNH DƯỢC

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 271/QĐ-CĐD ngày 22  tháng 03 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ)

 

1.Tên ngành đào tạo: DƯỢC (PHARMACY)

2.Trình độ đào tạo:Cao đẳng

3.Yêu cầu về kiến thức

Có kiến thức khoa học cơ bản, y dược học cơ bản để tiếp thu, học tập được kiến thức chuyên môn nghề nghiệp;

Có kiến thức chuyên môn cơ bản về sản xuất, kiểm tra chất lượng, bảo quản, phân phối, kinh doanh, tư vấn sử dụng thuốc – mỹ phẩm;

Có kiến thức về dược lâm sàngđể tư vấn cho người bệnh sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả;

Có kiến thức về thực vật, dược liệu, dược học cổ truyền để bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, chế biến các thuốc có nguồn gốc dược liệu;

Có kiến thức về Luật Dược và các quy chế chuyên môn để vận dụng trong công tác nghề nghiệp;

Vận dụng được các môn học lý luận chính trị, pháp luật để thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và đặc điểm nghề nghiệp.

4.Yêu cầu về kỹ năng

– Kỹ năng cứng

+ Tham gia tổ chức và triển khai được các thực hành tốt trong các lĩnh vực: sản xuất, kiểm tra chất lượng, phân phối, bảo quản, bán thuốc – mỹ phẩm;

+ Tư vấn cho người bệnh sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả;

+ Thực hiện công tác bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, chế biến các thuốc có nguồn gốc từ dược liệu hợp lý, hiệu quả;

+ Lập và triển khai thực hiện kế hoạch về dược trong các cơ sở y tế và các hoạt động chuyên môn về dược;

+ Triển khai thực hiện các văn bản pháp quy về dược và kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó;

– Kỹ năng mềm

+ Có khả năng giao tiếp, viết, thuyết trình phục vụ trong công tác nghề nghiệp;

+ Có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm;

+ Có thể hướng dẫn về chuyên môn cho cán bộ dược có trình độ thấp hơn;

+ Cập nhật, chia sẻ các thông tin, công nghệ mới trong lĩnh vực y dược để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

+ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và khai thác một số dịch vụ cơ bản của Internet (tối thiểu có Chứng chỉ tin học trình độ B do các cơ sở đào tạo tin học được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo và cấp chứng chỉ);

+ Sử dụng tốt tiếng Anh trong giao tiếp thông thườngvà đọc, dịch, hiểu được một số đơn thuốc thiết yếu(tối thiểu có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B do các cơ sở đào tạo tiếng Anhđược Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo và cấp chứng chỉ).

  1. Yêu cầu về thái độ

Phong cách làm việc chuyên nghiệp theo các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của một thầy thuốc. Tận tụy, yêu ngành, yêu nghề nâng cao ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân;

Coi trọng kết hợp y – dược học hiện đại với y – dược học cổ truyền;

Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;

Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên.

6.Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

–  Có thể trực tiếp mở hiệu thuốc tham gia kinh doanh thuốc theo quy định hiện hành của nhà nước về hành nghề dược.

Đảm nhiệm các vị trí công tác dượctrong các công ty sản xuất, kinh doanh dược phẩm, các khoa dược bệnh viện, trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm – mỹ phẩm và các cơ sở y tế khác có liên quan tới ngành dược.

7.Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sau khi học xong, sinh viên có khả năng tự tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ đại học và trên đại học về dược.

  1. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

          Chương trình khung đào tạo cao đẳng ngành Dược (theo Thông tư số 11/2010/TT-BGDĐT ngày 23/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 

Tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *