Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Khoa học công nghệ

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Khảo sát thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành phòng lây nhiễm virus viêm gan B của sinh viên Cao đẳng Điều dưỡng hệ chính quy trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ năm học 2019 – 2020

Sáng ngày 25/11/2020, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Khảo sát thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành phòng lây nhiễm virus viêm gan B của sinh viên cao đẳng Điều dưỡng hệ chính quy Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ năm học 2019 – 2020 do ThS. Phạm Thị Hương Trà Linh làm chủ nhiệm.
TS.DS. Hoàng Đức Luận – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chỉ trì hội nghị
Mục tiêu của đề tài là mô tả, đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành phòng lây nhiễm virus viêm gan B của sinh viên cao đẳng điều dưỡng hệ chính quy Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ năm học 2019 – 2020 và một số yếu tố liên quan.
ThS. Phạm Thị Hương Trà Linh báo cáo tóm tắt
kết quả đề tài nghiên cứu khoa học
Kết quả báo cáo tổng kết đề tài được trình bày là cơ sở để các thành viên trong Hội đồng đóng góp ý kiến, trong đó, về cơ bản Hội đồng đánh giá cao kết quả thực hiện của đề tài cũng như khả năng áp dụng vào thực tiễn trong hoạt động giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên nhà trường cũng như trong công tác quản lý và giáo dục sinh viên phòng bệnh viêm gan B. Đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo thuyết minh đã phê duyệt và được Hội đồng thống nhất nghiệm thu cấp trường./.
Hội đồng nghiệm thu tặng hoa chúc mừng chủ nhiệm đề tài
Khoa Y – Đơn vị chủ trì tặng hoa chúc mừng
Trung tâm Hợp tác và Đào tạo tặng hoa
chúc mừng ThS. Phạm Thị Hương Trà Linh
ThS. Đinh Thị Quỳnh Anh
Tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *