PHÒNG TỔNG HỢP – TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ

Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà FUSHICO – Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Điện thoại: 02103 846 440

Email: phongtchc@duocphutho.edu.vn


Trưởng phòng: ThS. Lê Thị Thu TÍnh

Phó trưởng phòng: CN. Bùi Thị Huyền
Email: buithihuyen@duocphutho.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ của phòng Tổng hợp

      * Chức Năng:

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức bộ máy, công tác nhân sự, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên và người lao động (gọi tắt là CBNV), công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của Nhà trường đối với các đơn vị trực thuộc nhằm thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đúng quy chế của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, giảng viên, người lao động và người học; công tác hành chính, quản trị, tổng hợp.   

   * Nhiệm vụ:

– Nghiên cứu và đề xuất phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý trường, mô hình cơ cấu tổ chức, soạn thảo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc;

– Giúp Hiệu trưởng hoạch định, xây dựng chỉ tiêu nhân lực hàng năm và lâu dài, căn cứ vào đó để bố trí, sắp xếp CBNV cho phù hợp có hiệu quả;

– Quản lý đội ngũ CBNV trong trường, xây dựng kế hoạch, tiêu chí tuyển dụng CBNV, tiếp nhận và bố trí CBNV đảm bảo phù hợp với trình độ, năng lực và nhu cầu của các đơn vị sử dụng. Xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ;

– Xây dựng Quy chế trả lương, định mức tiền lương, nâng lương, giải quyết chế độ, chính sách cho CBNV (tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, độc hại, BHXH, BHYT, BHTN, BHLĐ…) theo đúng quy định của Nhà trường, của Nhà nước;

– Quản lý hồ sơ CBNV, tổ chức đánh giá, xếp loại CBNV hàng năm. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV theo đúng Luật Thi đua, Khen thưởng;

– Quản lý các tác nghiệp về văn phòng, hành chính, quản trị. Hướng dẫn và kiểm tra thể thức văn bản trước khi trình lãnh đạo ký;

– Tiếp nhận, xử lý, tổ chức và quản lý các văn bản đi, đến, văn bản nội bộ, chuyển giao văn bản cho các đơn vị theo quy định. Quản lý và sử dụng các con dấu theo đúng quy định, thực hiện công tác lưu trữ công văn, tài liệu theo đúng quy định về văn thư bảo mật, Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước;

– Sao lục, chứng thực các tài liệu, văn bản… được ủy quyền, cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho CBNV theo sự ủy nhiệm của BGH;

– Chịu trách nhiệm về khánh tiết, nội dung, chương trình, phục vụ các sự kiện, hội nghị…Tiếp và quan hệ đối ngoại các đối tác chiến lược;

– kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ an ninh, trật tự, phòng chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ, bão lụt, vệ sinh môi trường; thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục, đào tạo, việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, việc thực hiện giáo trình, bài giảng, việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và các điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng đào tạo.

– Nghiên cứu các văn bản của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo…để xây dựng thành quy chế, quy định của Nhà trường trong công tác thanh tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

– Lập kế hoạch thanh tra hàng năm đối với tất cả đơn vị trực thuộc, đề xuất xử lý vi phạm đối với cá nhân, tập thể có hành vi vi phạm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

– Tiếp nhận phản ánh khiếu nại, tố cáo của CBNV, HSSV trong Trường về các vấn đề có liên quan đến công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Hiệu trưởn.

– Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn, giúp Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý của đơn vị, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường, đơn vị, của cán bộ, giáo viên, giảng viên và người học theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ pháp chế.

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Khen thưởng cao nhất:
Tập thể:  Được UBND tỉnh Phú Thọ tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm học 2012-2013
Cá nhân:
– TS. Hà Quang Lợi – Hiệu trưởng: Được Nhà nước Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng;Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Bằng khen của UBND tỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kỷ niệm chương Hùng Vương; Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn lao động Việt nam và nhiều phần thưởng cao quý khác.
– DS. Hoàng Văn Khê – Trưởng phòng: Được Thủ tướng Chính phủ Tặng Bằng khen; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Bằng khen của UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam….
– Cán bộ nhân viên trong phòng hàng năm đều được công nhận là Lao động tiên tiến, nhiều người được công nhận đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được Nhà trường tặng giấy khen.