Tên giao dịch quốc tế:  Phu Tho College of Medicine and Pharmacy
+ Địa chỉ: Số nhà 2201, đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
+ Tel:   (+84) – 0210 3 843 252
             (+84) – 0210 3 846 440
          + Fax:(+84) – 0210 3 846 440
+ Email:fushico@duocphutho.edu.vn
+ Website: www.duocphutho.edu.vn