Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Khoa học công nghệ

Bảo vệ thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học Khoa Y

Ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ, Khoa Y tổ chức họp bảo vệ thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Khảo sát động cơ và chiến lược học tập tự điều hành của sinh viên Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2018” do ThS. Võ Thị Vũ Quỳnh làm chủ nhiệm đề tài.
Chủ trì hội nghị là BSCKII. Lương Đình Hội – Trưởng Khoa Y, với sự tham dự của các thành viên trong Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài cấp trường theo Quyết định số 423/QĐ-CĐYD ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ, đại diện Phòng Khoa học và Quốc tế và toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Y.
Sau khi nghe ThS. Võ Thị Vũ Quỳnh trình bày thuyết minh đề tài “Khảo sát động cơ và chiến lược học tập tự điều hành của sinh viên Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2018” với mục tiêu là khảo sát động cơ và chiến lược học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ. Các thành viên Hội đồng và các đại biểu tham dự đã đưa ra các nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về nội dung cũng như phương pháp nghiên cứu cho đề tài. Bên cạnh đó, các thành viên của Hội đồng đã đưa ra nhiều câu hỏi nhằm làm rõ hơn các vấn đề về chuyên môn mà đề tài đề cập đến. Nội dung nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng để giúp cho hoạt động đào tạo của Nhà trường đạt hiệu quả tốt hơn, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho giảng viên và sinh viên Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ.

Tại hội nghị BSCKII. Lương Đình Hội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực trong nghiên cứu khoa học của tác giả. Hội đồng thẩm định cũng nhất trí đánh giá đề tài đạt yêu cầu và đề nghị tác giả phối hợp cùng Phòng Khoa học và Quốc tế hoàn thiện hồ sơ trình Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt thực hiện.
ThS. Lê Thu Hương
Tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *