Trung tâm » Trung tâm Tuyển sinh

TRUNG TÂM TUYỂN SINH - TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ

Thứ Hai, 27/02/2017 09:58
Tầng 1- Nhà  A - Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ
Điện thoại: 02102.240.843
Email: trungtamtuyensinh@duocphutho.edu.vnGiám đốc: ThS. Lê Xuân Trường
Điện thoại: 0945.481.456
Email: lxtruong@gmail.com


     Trung tâm Tuyển sinh Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ được thành lập theo Quyết định số 1319/QĐ - CĐD ngày 04/11/2016 của Chủ tịch HĐQT/ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ (Nay là Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ).  
 * Chức năng:
a. Tham mưu giúp Hiệu trưởng, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường trong lĩnh vực tư vấn, tổ chức, triển khai thực hiện công tác tuyển sinh. Bao gồm lập kế hoạch, chương trình, tổ chức thông báo tuyển sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo của Nhà trường đã ban hành.
b. Đề xuất chiến lược, mục tiêu và giải pháp để phát triển quy mô tuyển sinh hàng năm phù hợp với mục tiêu chiến lược của Nhà trường; xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu FUSHICO, tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhà trường và xã hội.
   * Nhiệm vụ:
a. Dựa trên kế hoạch tổng thể các mốc kỳ thi tuyển sinh và xét tuyển các bậc đào tạo, các hệ đào tạo của Nhà trường để xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể và chi tiết  cho công tác tư vấn tuyển sinh, bao gồm: thông tin tuyển sinh, tư vấn mùa thi, tuyển sinh online, tư vấn trực tiếp và các kênh thông tin khác.
b. Chủ trì và phối hợp với phòng Đào tạo, các đơn vị khác trong trường để lấy và cập nhật thông tin lên Website, cung cấp thông tin cho các đối tác về thông tin tuyển sinh, thiết kế và đăng quảng cáo tuyển sinh, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Nhà trường trên các phương tiện thông tin.
c. Cử cán bộ trực tiếp đi tư vấn tuyển sinh, thiết lập mạng lưới cộng tác viên rộng khắp trên tất cả các tỉnh, thành trong cả nước để tuyển sinh tạo nguồn đầu vào cho Nhà trường liên tục trong các năm học.
d. Soạn thảo thông báo tuyển sinh, trình chủ tịch hội đồng tuyển sinh duyệt; Phát hành thông báo tuyển sinh, tổ chức  thu nhận hồ sơ, sau đó phân loại và chuyển hồ sơ cho các đơn vị đầu mối trong Nhà trường để làm thủ tục nhập học.
đ. Thường xuyên nắm bắt tình hình tuyển sinh chung của các Trường để báo cáo Ban giám hiệu, Hội đồng tuyển sinh để có biện pháp tổ chức tư vấn, tuyển sinh cho phù hợp.
e. Tham gia các ngày hội tuyển sinh do các đơn vị tổ chức, lập kế hoạch giao lưu với các trường, các đối tác.
f.  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám hiệu.
Tin khác