Tin tức & Sự kiện

Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ trở thành Hội viên tập thể chính thức trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ

Thứ Tư, 05/09/2018 14:23
  Chiều ngày 21 tháng 7 năm 2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ đã thông qua kết nạp Hội viên tập thể Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ là Hội viên tập thể chính thức thuộc Liên hiệp hội.
   Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ, các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2017 – 2022, Chủ tịch các Hội thành viên, lãnh đạo Hội viên tập thể, giám đốc trung tâm trực thuộc, trưởng các phòng ban Cơ quan thường trực Liên hiệp hội.
   Tại hội nghị, Liên hiệp hội đã tiến hành biểu quyết kết nạp Hội viên tập thể Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ do TS. Phạm Quốc Tuấn – Phó Hiệu trưởng là người đại diện với 57 thành viên là Hội viên tập thể chính thức thuộc Liên hiệp hội. Kết quả 100% nhất trí thông qua.     
   Phát biểu tại Hội nghị, ThS. Hoàng Đức Luận – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ khẳng định việc tham gia Hội viên tập thể là một bước tiến mới của nhà trường trong lĩnh vực khoa học và công nghệ với vai trò là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác nghiên cứu khoa học lĩnh vực Y Dược của tỉnh. Với vai trò này, nhà trường sẽ phát huy hơn nữa tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, giảng viên, những người làm khoa học, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tham gia vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Việc trở thành hội viên tập thể sẽ là cơ hội để các cán bộ giảng viên học hỏi trao đổi kinh nghiệm, ý tưởng nghiên cứu nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong thời gian tới. 

    
Ông Hoàng Văn Tuyển – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

   Quyết định Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ trở thành Hội viên tập thể chính thức trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức trong lĩnh vực y, dược, giáo dục, đào tạo của nhà trường, tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đồng thời phát triển hệ thống Liên hiệp hội tỉnh ngày càng vững mạnh. 

BBT