Tin tức & Sự kiện

Triết lý giáo dục Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ: "Nâng tầm tri thức - Tỏa sáng niềm tin"

Thứ Sáu, 22/03/2019 13:15
   Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 205/QĐ-CĐYD ngày 15/3/2019 về việc xây dựng và khẳng định Triết lý giáo dục của nhà trường được phát biểu như sau: “NÂNG TẦM TRI THỨC – TỎA SÁNG NIỀM TIN”.
   Nội dung, ý nghĩa của Triết lý giáo dục:
   - Nâng tầm tri thức: Đào tạo đội ngũ cán bộ Y – Dược có cái tâm trong sáng, giàu lòng nhân ái, có đạo đức nghề nghiệp và đầy đủ trí tuệ, tài năng, năng lực nghề nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu cao nhất của Nhà trường. Đồng thời, mang đến cho người học một môi trường giáo dục chuyên nghiệp, có tính chuyên môn cao, bảo đảm cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với yêu cầu công việc mà các nhà tuyển dụng và xã hội đang cần.
   - Tỏa sáng niềm tin: Phát huy truyền thống tốt đẹp trong suốt những năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của ngành, từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất , xây dựng đội ngũ giảng viên vững mạnh về chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhà trường và các tập thể, cá nhân đã nhận được rất nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương. Đây là niềm vinh dự tự hào và là động lực tiếp thêm sức mạnh để tập thể thầy và trò Nhà trường khẳng định được vị thế và niềm tin trong xã hội.
   Triết lý giáo dục là tư tưởng định hướng, là hồn cốt thần sắc của cả một hệ thống giáo dục. Dựa vào Triết lý giáo dục mà toàn bộ hệ thống giáo dục cũng như các hoạt động của nó được thiết kế, vận hành và điều chỉnh. Nhờ đó, Triết lý giáo dục trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động dạy và học, và rộng hơn là mọi hoạt động liên quan phát triển con người.
   Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ với triết lý giáo dục “Nâng tầm tri thức – Tỏa sáng niềm tin” đã hướng tới mục tiêu đào tạo ra đội ngũ cán bộ y, dược bản lĩnh, trí tuệ, có tâm huyết với nghề. Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ trong quá trình hội nhập và phát triển đã tích cực đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ là một địa chỉ giáo dục tin cậy - nơi tỏa sáng niềm tin.