Tin tức & Sự kiện

Thông báo phát động Cuộc thi Quốc gia "Sinh viên với An toàn thông tin" năm 2016

Thứ Tư, 31/08/2016 20:32
          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 992/TB - CĐD
V/v Phát động Cuộc thi Quốc gia "Sinh viên
      với An toàn thông tin" năm 2016
                                                                                        Phú Thọ, ngày 30 tháng 08 năm 2016

   
 Kính gửi:
           - Các khoa, phòng, trung tâm, bộ môn;
           - BCH Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên;
           - CVHT các lớp cao đẳng

Thực hiện Công văn số 4125/BGDĐT-CNTT ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi Quốc gia "Sinh viên với An toàn thông tin" năm 2016.

Nhằm tuyên truyền sâu rộng cuộc thi tới đông đảo sinh viên trong toàn trường, Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, GVCN, CVHT tuyên truyền, phát động cuộc thi Quốc gia "Sinh viên với An toàn thông tin" năm 2016 tới tất cả sinh viên trong toàn trường. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của sinh viên về an toàn thông tin - một vấn đề đang rất thời sự và cấp bách hiện nay của đất nước.
I. Mục đích và yêu cầu:
1. Mục đích

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin (ATTT) của toàn thể cán bộ, giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên.
Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức công nghệ hiện đại trong lĩnh vực ATTT góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2013 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020; Quyết định số 99/QĐ/TTg ngày 14/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về ATTT đến năm 2020" và Quyết định số 893/QĐ/TTg ngày 19/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách  nhiệm về ATTT đến năm 2020".
Tôn vinh trí tuệ, phát hiện tài năng, tăng cường khả năng giao lưu, trao đổi khoa học giữa các sinh viên trong trường và giữa sinh viên các trường trong cả nước.
2. Yêu cầu
Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường giao cho Trung tâm Thông tin - Thư viện phối hợp với Phòng Công tác HSSV, BCH Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Nhà trường chỉ đạo và quán triệt nội dung Cuộc thi tới toàn thể cán bộ, giảng viên, GVCN, CVHT phát động Cuộc thi Quốc gia “Sinh viên với An toàn thông tin” năm 2016 đến tất cả sinh viên trong toàn Trường.
II. Nội dung và hình thức tổ chức cuộc thi
1. Nội dung cuộc thi: Thi kiến thức và kỹ năng về an toàn thông tin
2. Hình thức tổ chức cuộc thi: cuộc thi được tổ chức qua 02 vòng thi là Sơ khảo và Chung khảo
a) Vòng Sơ khảo:
- Hình thức thi: Thi thực hành trực tuyến (on-line) về ATTT, diễn ra đồng thời với tất cả các các đội dự thi trong thời gian 8 tiếng. Đề thi được xây dựng theo hình thức vượt qua thử thách theo chủ đề (Jeopardy) - một hình thức thi "Cướp cờ" (Capture the Flag-CTF), tổ chức dưới mô hình trò chơi chiến tranh, tập trung vào 2 kỹ năng tấn công và phòng thủ mạng máy tính của các đội dự thi.
- Nội dung thi gồm: Pwnable (Khai thác lỗ hổng phần mềm. buffer overflow, format string, shellcode...); Reverse engineening (tập trung vào kỹ năng dịch ngược mã nguồn phần mềm, cách unpack các packer, crypter bảo vệ phần mềm); Web (Các kỹ thuật tấn công vào ứng dụng web); Network/Forensic (Điều tra, phân tích, truy vết các vụ án số); Crypto/ACM (Đánh đố giải mã, tấn công các thuật toán mã hóa, dùng kĩ năng lập trình/ giải thuật để giải các trò chơi, mê cung...); Tình huống về chính sách qui định của luật pháp về ATTT.
b) Vòng Chung khảo: Thi theo hình thức đối kháng (tấn công và phòng thủ trên mạng máy tính) trong thời gian 8 tiếng.
III. Đối tượng, thời gian và cách thức đăng ký dự thi
1. Đối tượng: tất cả sinh viên trong toàn trường đều có thể đăng ký dự thi; học viên, sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước.
2. Thời gian:
- Từ ngày 30/8/2016 đến ngày 8/9/2016 sinh viên đăng ký tham dự cuộc thi tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.
- Từ ngày 9/9/2016 đến ngày 14/9/2016 Nhà trường tổ chức sát hạch, lựa chọn, thành lập đội tuyển và đăng ký tham gia cuộc thi Quốc gia “Sinh viên với An toàn thông tin” năm 2016. Đội tuyển gồm có 04 người (01 đội trưởng và 03 thành viên).
- Vòng Sơ khảo Quốc gia: từ tháng 10 đến đầu tháng 11/2016, diễn ra đồng thời ở cả 3 khu vực: miền Bắc (các trường từ Hà Tĩnh trở ra Bắc, tổ chức tại Hà Nội), miền Trung (các trường từ Quảng Bình đến Nha Trang và khu vực Tây Nguyên, tổ chức tại Đà Nẵng), miền Nam (các trường Đà Lạt, miền Đông và miền Tây Nam Bộ, tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh).
Lựa chọn các đội thi vào vòng Chung khảo: Hai (02) đội có thứ hạng cao nhất của từng khu vực cùng bốn (04) đội có thứ hạng cao nhất còn lại được lựa chọn vào vòng Chung khảo. Mỗi trường không quá hai (02) đội được chọn vào vòng Chung khảo.
- Vòng Chung khảo Quốc gia: Thi vào cuối tháng 11 năm 2016 tại Hà Nội.
- Lễ tổng kết và trao thưởng: Tổ chức vào tháng 12/2016 nhân sự kiện “Ngày ATTT Việt Nam” năm 2016.
- Kịch bản chi tiết, tiêu chí đánh giá, xếp thứ hạng và quy định, quy chế của từng vòng thi được Ban tổ chức hướng dẫn chi tiết trước mỗi vòng thi.
- Ban tổ chức cuộc thi có thể thay đổi, điều chỉnh lịch các vòng thi, bảng thi phù hợp với tình hình thực tế. Các thay đổi được thông báo tới các đội dự thi qua website chính thức của cuộc thi.
Thông tin liên quan đến cuộc thi được đăng tải trên website của Cục Công nghệ thông tin tại địa chỉ http://eict.gov.vn và website của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam tại địa chỉ http//:vnisa.org.vn.
IV. Quyền lợi và trách nhiệm của các đội dự thi
1. Quyền lợi của các thành viên tham gia dự thi 
Tất cả các thành viên tham gia dự thi cấp Quốc gia đều được cấp chứng nhận tham dự cuộc thi. Các thành viên của đội đoạt giải cao đều được khen thưởng, nhận Giấy chứng nhận đoạt giải và cộng điểm của năm học hoặc điểm của môn học tương ứng theo quy chế hiện hành của Bộ GDĐT. Đội đoạt vị trí cao (nhất, nhì và ba) được ưu tiên lựa chọn cử tham dự các cuộc thi quốc tế về ATTT; các thành viên của các đội có cơ hội được tuyển chọn cửa đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài theo các chương trình của Chính phủ.
2. Trách nhiệm của các thành viên tham gia dự thi
Thí sinh tham gia cuộc thi phải mang theo thẻ sinh viên khi tham gia dự thi. Được mang theo máy tính cá nhân khi dự các vòng thi. Phải chấp hành nghiêm túc các quy định của cuộc thi. Ban tổ chức có các hình thức xử phạt tùy theo mức độ vi phạm nặng nhẹ như: nhắc nhở, cảnh cáo, trừ điểm hoặc thông báo về Nhà trường để xử phạt theo quy định hiện hành.
V. Giải thưởng
1. Vòng Sơ khảo

- Mỗi khu vực: 01 giải nhất,  các giải nhì, giải ba và giải khuyến khích cho các đội theo thứ hạng từ cao xuống. Số lượng các giải nhì, ba và giải khuyến khích được Ban tổ chức quyết định căn cứ vào số lượng các đội dự thi của từng khu vực.
- Giải thưởng cho các đội: Giấy khen của Ban tổ chức và phần thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật có giá trị tương đương.
2. Vòng Chung khảo


Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp trong toàn trường nghiêm túc triển khai, phát động Cuộc thi Quốc gia “Sinh viên với An toàn thông tin” năm 2016 đến 100% sinh viên trong toàn Trường. Đồng thời báo cáo danh sách sinh viên đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm) về Trung tâm Thông tin - Thư viện trước ngày 9 tháng 9 năm 2016 để báo cáo cấp trên theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì vướng mắc, cần kịp thời báo về Trung tâm Thông tin - Thư viện (trực tiếp là ThS. Nguyễn Sơn Hùng, ĐT; 0919841809) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Website nhà trường;

- Lưu: HC, TTTV.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Hà Quang LợiMẫu phiếu đăng ký