Tin tức & Sự kiện

Sách mới tháng 8

Thứ Sáu, 19/08/2016 08:42
   Cách mạng tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc ta, nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của Pháp trong gần một thế kỉ. Sự kiện này đã được đánh dấu vào ngày 2 – 9 – 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt  Nam dân chủ cộng hòa. Trong tháng 8 một ngày kỉ niệm cũng vô cùng quan trọng đó là ngày thành lập lực lượng công an nhân dân Việt Nam.
   Để kỷ niệm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ngày thành lập lực lượng công an nhân Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Cao đẳng Dược Phú Thọ xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh, sinh viên những cuốn sách sau.


60 năm công an nhân dân học tập và thực hiên 6 điều Bác Hồ dạy 
Biên soạn: Đặng Vương Hưng
Nxb: Công an nhân dân
Số trang: 799 tr.

     Ngày 11/3/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng chí Giám đốc Công an Khu XII. Trong bức thư này, Bác đã nêu 6 điều rất ngắn gọn, đầy đủ, sâu sắc và dễ nhớ về “Tư cách người Công an cách mệnh”. 
     Thực hiện lời dạy của Bác, 60 năm qua, Lực lượng Công an nhân dân đã coi 6 điều Bác dạy là chuẩn mực đạo đức, phương châm hành động và thái độ ứng xử của mỗi cán bộ chiến sĩ Công an. Chính vì vậy, trong 60 năm học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, đã xuất hiện hàng vạn tấm gương cá nhân và tập thể nêu cao truyền thống của Người Công an cách mạng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân kỉ niệm 60 năm ngày lực lượng Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; nhằm tuyên truyền sâu rộng những tấm gương tập thể, cá nhân đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống trong 60 năm qua; Nhà xuất bản Công an nhân dân phối hợp với công an các đơn vị, địa phương biên soạn và xuất bản cuốn sách mang tên “60 năm Công an nhân dân học tập và thực hiện sáu điều bác hồ dạy”.  Những nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam Tập 1 
Biên tập: Bế Minh Hà
  Nxb: Văn hóa – Thông tin
Số trang: 597 tr.

    Cuốn sách giới thiệu 16 nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam, là những người sớm giác ngộ cách mạng ra đi tìm đường cứu nước, chịu cảnh tù đày trong các nhà tù của đế quốc vẫn vững tin vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng Việt Nam. Các đồng chí tiêu biểu cho truyền thống anh hùng bất khuất, trí thông minh, lòng quả cảm của dân tộc Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác đến thắng lợi.Tư cách người cách mạng
Tác giả: Hồ Chí Minh
Nxb: Chính trị quốc gia 
Số trang: 179 tr.

        Để nâng cao chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và góp phần đưa nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đi vào cuộc sống. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Tư cách người cách mạng. Cuốn sách gồm sáu tác phẩm quan trọng nhất Bác viết trực tiếp về đạo đức cách mạng, trong thời gian từ năm 1927 (năm Người viết tài liệu đầu tiên) đến năm 1969 (năm Người viết tác phẩm cuối cùng).
Đây là những tác phẩm vô giá về đạo đức cách mạng mà Người để lại cho toàn Đảng toàn dân ta. Thời gian càng lùi xa, đọc lại những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, chúng ta càng khâm phục tầm nhìn xa, rộng mà Người đã từng dự báo và chỉ ra từ rất lâu cho cán bộ, đảng viên đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
  Sách hiện có tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.
Trân trọng giới thiệu!

CN. Phùng Thị Huyền