Tin tức & Sự kiện

Người cán bộ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 18/08/2017 21:31  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là cánh tay đắc lực của Đảng cộng sản Việt Nam. Cán bộ Đoàn là người luôn học tập và thông suốt sâu sắc các đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Trên cơ sở đó, bản thân mỗi Đoàn viên luôn hiểu rõ và có những điều chỉnh hết sức đúng đắn trong từng hành vi ứng xử, đồng thời luôn nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu và vận động người khác cùng thực hiện để làm sao xứng đáng là người Đoàn viên ưu tú.
   Mỗi người cán bộ Đoàn có thái độ và phong cách riêng tuy nhiên có thể kể ra những đặc điểm chung về thái độ và tác phong của người cán bộ Đoàn như: Vận động, thuyết phục, biết lắng nghe mọi người, là tấm gương tiêu biểu, luôn nhạy bén làm việc khoa học; biết biểu dương khen thưởng kịp thời; có ý thức phê bình và tự phê bình; luôn trung thực thẳng thắn và gần gũi với thanh niên đồng thời cũng luôn biết học hỏi phấn đấu từng ngày. Chính những phong cách, thái độ sống và làm việc ấy đã giúp cho người cán bộ đoàn luôn hoàn thành những nhiệm vụ đó là vận động, tổ chức thực hiện Điều lệ Đoàn thông qua các bước thực hiện nhiệm vụ như: Lập kế hoạch công tác công việc này giúp cho tổ chức Đoàn hình dung trước và chỉ ra được các công việc phải làm cụ thể, nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể và thời gian thực hiện cũng như phương thức kiểm tra. Báo cáo công tác, tổ chức sinh hoạt chi đoàn: Đây là một yêu cầu bắt buộc theo quy định của Điều lệ Đoàn, được tiến hành định kỳ hàng tháng theo yêu cầu công tác và phong trào đoàn; ghi chép quản lý sổ chi đoàn; quản lý đoàn phí, phân loại đoàn viên; giới thiệu đoàn viên ưu tú và nhận xét đoàn viên hàng năm. Thời gian đánh giá rèn luyện tổ chức thực hiện công tác xã hội; chuyển sinh hoạt Đoàn tập trung; phát triển đoàn viên mới; xét đề nghị khen thưởng kỷ luật đoàn viên và duy trì liên hệ với Đoàn các cấp, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng.
   Như vậy có thể nói, người cán bộ Đoàn cần thường xuyên rèn luyện thái độ và tác phong của mình. Thái độ và tác phong người cán bộ Đoàn là hình ảnh của tổ chức Đoàn chính điều đó sẽ tạo nên sức hấp dẫn cho tổ chức Đoàn. Nhiệm vụ của người cán bộ Đoàn rất đa dạng, phong phú chính điều đó rất cần sự nhạy bén và khả năng tổ chức công việc một cách khoa học, sáng tạo và có kế hoạch của người cán bộ Đoàn.


  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

   Hưởng ứng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ khóa XIII nhiệm kỳ 2017 – 2019, các bạn sinh viên thân mến hãy vững tin vào lá cờ của Đảng, hãy sống và cháy hết mình cho tuổi trẻ Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ, cùng trưởng thành trong đội ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để mang sức trẻ của mình cống hiến vì sự phát triển của Nhà trường nói riêng và toàn xã hội Việt Nam nói chung các bạn nhé.

ThS. Hoàng Thị Hảo