Tin tức & Sự kiện

Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa 39 năm 2018

Thứ Năm, 11/10/2018 13:47
   Thực hiện chương trình và kế hoạch công tác Bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2018; Căn cứ Quyết định số 2023 – QĐ/ĐUK ngày 07/9/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ về việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa 39, tại Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ; Căn cứ Thông báo số: 73-TB/ĐU ngày 24 tháng 09 năm 2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ “Về việc triệu tập quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa 39”. Sáng ngày 29/9/2018 tại Hội trường tầng 17 tòa nhà FUSHICO Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa 39 năm 2018.
   Tới dự và chỉ đạo Lễ khai giảng có:
   Đ/c. Nguyễn Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ.
   Đ/c. Lê Đức Thưởng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ.
   Đ/c. Trần Thị Quỳnh Nga - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ.
   Đ/c. Hà Thanh Hòa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
   Đ/c. Hoàng Đức Luận - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy,  Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Y Dược Phú Thọ
   Dự Lễ khai giảng còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường, các đồng chí trong Ban tổ chức lớp học, các đồng chí giảng viên trực tiếp giảng dạy các chuyên đề trong khóa học, các đồng chí phóng viên Đài phát thanh – truyền hình tỉnh Phú Thọ tham dự và đưa tin.
   Đặc biệt tham dự Lễ khai giảng còn có mặt đông đủ của 141 học viên là những quần chúng ưu tú được lựa chọn từ các đơn vị, chi đoàn sinh viên của Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ tham gia khóa học.
   Trong bài phát biểu Khai mạc Đ/c Lê Đức Thưởng - UVBTV/ Trưởng Ban Tuyên giáo ĐUK Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Trong suốt những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vẻ vang , mở ra kỷ nguyên mới trong sự phát triển của dân tộc ta: Kỷ nguyên độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội, mở ra thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Bác Hồ và Đảng ta luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về mọi mặt, đặc biệt là về chủ nghĩa Mác – Lênin.
   Theo quy định và hướng dẫn của Ban tuyên giáo Trung ương Đảng trong thời gian tham dự khóa học, học viên sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu 5 chuyên đề. Đây là những chuyên đề rất quan trọng nhằm giúp cho các học viên, những quần chúng ưu tú có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng,…Trên cơ sở đó nâng cao ý thức tự giác phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người cán bộ cách mạng “vừa hồng vừa chuyên”, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Sau lời phát biểu khai mạc, toàn thể học viên đã được nghe thông qua các Quyết định thành lập lớp học, nội quy lớp học, bầu ban cán sự lớp,…đây là yếu tố quan trọng góp phần vào việc hoàn thiện chương trình học tập của các học viên.
   Tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thị Thủy -  Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của Đảng bộ Nhà trường trong suốt nhiều năm qua, đặc biệt là trong công tác phát triển đảng viên, đồng chí cũng chỉ rõ: Tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng và phát triển Đảng. Đ/c mong rằng mỗi học viên phải xác định cho mình một động cơ đúng đắn, trong sáng để phấn đấu trở thành người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; không ngừng phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn trong công tác và học tập, góp phần vào sự phát triển của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp nói chung và Đảng bộ Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ nói riêng ngày càng lớn mạnh.
   Sau một thời gian làm việc khẩn trương, hiệu quả buổi Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa 39 năm 2018 đã thành công tốt đẹp, các học viên hào hứng bước vào những buổi học chuyên đề đầu tiên ngay sau buổi Lễ.
Một số hình ảnh hoạt động tại Lễ khai giảng:ThS. Hoàng Thị Hảo