Tin tức & Sự kiện

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa 36 năm 2017

Thứ Tư, 06/12/2017 07:40
   Thực hiện chương trình công tác và kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017; Căn cứ Quyết định số: 1500 – QĐ/ĐUK ngày 27/11/2017 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh “Về việc mở lớp và thành lập Ban tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa 36”. Sáng ngày 2/12/2017 tại tầng 17 tòa nhà FUSHICO Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa 36 năm 2017 của Đảng bộ khối.
   Tới dự và chỉ đạo Lễ khai giảng có:
   Đ/c. Hoàng Tiến Xuân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ
   Đ/c. Hà Thanh Hòa – ĐUVKDN/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch HĐQT Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
   Đ/c. Hoàng Đức Luận – UVBTV/ Chủ nhiệm UBKT/ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Y Dược Phú Thọ
   Dự Lễ Khai giảng còn có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy Khối, các đồng chí trong Ban tổ chức lớp học, các đồng chí Giảng viên trực tiếp giảng dạy các chuyên đề trong khóa học, các đồng chí phóng viên Đài phát thanh – truyền hình tỉnh Phú thọ tham dự và đưa tin.
   Đặc biệt tham dự Lễ khai giảng ngày hôm nay là sự có mặt của 240 học viên và quần chúng ưu tú được lựa chọn từ các lớp và hệ đào tạo của Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ và một số Chi, Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối tham gia khóa học.
   Trong bài phát biểu Khai mạc Đ/c Lê Đức Thưởng – UVBTV/ Trưởng Ban Tuyên giáo ĐUK Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Trong suốt 87 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vẻ vang , mở ra kỷ nguyên mới trong sự phát triển của dân tộc ta: Kỷ nguyên độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội, mở ra thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Bác Hồ và Đảng ta luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về mọi mặt, đặc biệt là về chủ nghĩa Mác – Lênin.
   Theo quy định và hướng dẫn của Ban tuyên giáo Trung ương Đảng trong thời gian tham dự khóa học, học viên sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu 5 chuyên đề. Đây là những chuyên đề rất quan trọng nhằm giúp cho các học viên, những quần chúng ưu tú có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng…Trên cơ sở đó nâng cao ý thức tự giác phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người cán bộ cách mạng “vừa hồng vừa chuyên”, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
   Sau lời phát biểu khai mạc, toàn thể học viên đã được thông qua các Quyết định thành lập lớp học, nội quy lớp học, bầu ban cán sự lớp…đây là yếu tố quan trọng góp phần vào việc hoàn thiện chương trình học tập của các học viên.
   Phát biểu tại buổi Lễ Đ/c Hà Thanh Hòa -  ĐUVKDN/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch HĐQT Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ chỉ rõ: Tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác phát triển Đảng tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ nói riêng. Trong những năm gần đây, bình quân mỗi năm Đảng bộ đã có từ 200 – 250 quần chúng ưu tú được cử đi học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, trong đó có từ 30 – 40 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2017 là năm thứ 2 tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đ/c mong rằng mỗi học viên phải xác định cho mình một động cơ đúng đắn, trong sáng để phấn đấu trở thành người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; không ngừng phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn trong công tác và học tập, góp phần vào sự phát triển chung của Nhà trường.
   Sau một thời gian làm việc khẩn trương, hiệu quả Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa 36 năm 2017 đã kết thúc tốt đẹp, các học viên hào hứng bước vào những buổi học chuyên đề đầu tiên ngay sau buổi Lễ.
Một số hình ảnh hoạt động tại Lễ khai giảng:

 


ThS. Hoàng Thị Hảo