Tin tức & Sự kiện

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2

Thứ Bảy, 18/04/2015 21:52
     Thực hiện Công văn số 222/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 16/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2. Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
     Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên toàn trường, nâng cao văn hóa đọc, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng.
     Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong công tác học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và HSSV.
     Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 phải thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo cán bộ, giảng viên và HSSV trong toàn trường nhằm tạo động lực góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về văn hóa đọc.
II. Nội dung hoạt động
1. Phát động phong trào đọc sách trong toàn trường
     Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách, tài nguyên của Thư viện trên các phương tiện thông tin của Nhà trường.
     Hướng dẫn học sinh, sinh viên khai thác, sử dụng vốn tài liệu thư viện và có ý thức trách nhiệm xây dựng văn hóa đọc.
2. Tổ chức triển lãm sách với chủ đề "Ngành Y - Dược chăm sóc sức khỏe cộng đồng".
     Lựa chọn các tài liệu là sách, báo, tạp chí .... phù hợp với chủ đề để giới thiệu, trưng bày, triển lãm tại thư viện.
III. Thời gian và địa điểm thực hiện
     Nhà trường triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 từ ngày 13/04 đến hết tháng 04/2015. Hoạt động triển lãm sách được tổ chức từ ngày 20/04 đến hết ngày 22/04/2015, tại Trung tâm Thông  tin - Thư viện, Phòng đọc tầng 2 nhà S - Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.
IV. Tổ chức thực hiện
     1. Giao cho Trung tâm Thông tin - Thư viện chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các khoa, phòng tổ chức thực hiện các hoạt động.
     2. Thủ trưởng các Phòng, Trung tâm, Khoa, Bộ môn, GVCN, CVHT thông báo đến cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên trong đơn vị nhiệt tỉnh hưởng ứng và tham gia các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm TT-TV.

Trung  tâm Thông tin - Thư viện