Tin tức & Sự kiện

Cuộc thi tìm hiểu về HIV/AIDS và Cuộc thi tìm hiểu về Methadone trên Cổng GTĐT tỉnh Phú Thọ năm 2017

Thứ Năm, 05/10/2017 19:19
             BỘ LAO ĐỘNG TB & XH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
Số:  650/CĐYD-TTTV
V /v thông báo Cuộc thi tìm hiểu về HIV/AIDS 
       và Cuộc thi tìm hiểu về Methadone 
   trên Cổng GTĐT tỉnh Phú Thọ năm 2017                           Phú Thọ, ngày 04 tháng 10 năm 2017


     Kính gửi: 
- Các khoa, phòng, trung tâm, bộ môn;
- BCH Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên;
                 - GVCN/CVHT;
         - Các lớp HSSV.
   Thực hiện Công văn số 12/TTCGTĐT-GTTTĐT ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Sở Thông tin và truyền thông Phú Thọ về việc phối hợp tuyên truyền Cuộc thi tìm hiểu về HIV/AIDS và Cuộc thi tìm hiểu về Methadone trên Cổng GTĐT tỉnh năm 2017.
   Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức, thực hành về HIV/AIDS” và Cuộc thi “Tìm hiểu về phương pháp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone” do Trung tâm Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh tổ chức trên Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ năm 2017.
   1. Mục đích: Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tác hại của HIV/AIDS đối với bản thân, gia đình và xã hội; mở rộng diện bao phủ, tăng cường tiếp cận điều trị Methadone cho người nghiện các chất dạng thuốc phiện.
   2. Nội dung cuộc thi: Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS và thuốc Methadone; lợi ích, tác dụng của việc điều trị HIV/AIDS bằng thuốc kháng vi rút (ARV) và việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.
   3. Hình thức tổ chức cuộc thi: Thi trắc nghiệm bằng cách truy cập vào địa chỉ http://hiv.phutho.gov.vn để tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức, thực hành về HIV/AIDS” và địa chỉ http://methadone.phutho.gov.vn để tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu về phương pháp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone”.
   4. Đối tượng: Là các cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập trong và ngoài tỉnh.
   5. Thời gian:
   - Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức, thực hành về HIV/AIDS” và Cuộc thi “Tìm hiểu về phương pháp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone” được tổ chức từ ngày 25/8/2017 đến hết ngày 30/11/2017.
   - Tổ chức trao giải: Dự kiến tháng 12/2017.
   Mọi thông tin về cuộc thi liên hệ với Trung tâm Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ: ĐT: 02103.812.494; email: banbientap@phutho.gov.vn; hoặc truy cập vào địa chỉ: phutho.gov.vn/web/guest/phong-chong-aids.
   Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu tất cả cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên trong toàn trường nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tuyên truyền và tham gia cuộc thi./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Website Trường;

- Lưu: VT, TTTV.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Hoàng Đức LuậnTHỂ LỆ
Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức, thực hành về HIV/AIDS”; Cuộc thi “Tìm hiểu về phương pháp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone”
   I. ĐỐI TƯỢNG
   Là các cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập trong và ngoài tỉnh.
   Trọng tâm là học sinh tại các trường trung học phổ thông, sinh viên thuộc các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; công nhân trong các khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp; đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.
   II. HÌNH THỨC
   1. Thi trắc nghiệm thông qua phần mềm đăng tải trên Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh:
   - Để tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức, thực hành về HIV/AIDS” người thi truy cập vào địa chỉ: http://hiv.phutho.gov.vn; tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu về phương pháp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone”, người thi truy cập vào địa chỉ: http://methadone.phutho.gov.vn.
   - Ở mỗi cuộc thi, Ban Tổ chức đưa ra 05 câu hỏi trắc nghiệm với các phương án trả lời có sẵn, trong đó có một phương án đúng và 01 câu dự đoán số lượt người tham gia một cuộc thi. Một người có thể tham gia 02 cuộc thi và thi nhiều lần ở một cuộc thi.
   2. Người dự thi thực hiện các thao tác dưới đây để tham gia thi:
   Bước 1:
   - Truy cập vào địa chỉ http://hiv.phutho.gov.vn để tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức, thực hành về HIV/AIDS”. 
   - Truy cập vào địa chỉ http://methadone.phutho.gov.vn để tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu về phương pháp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone”.
  Bước 2: Nhập các thông tin cá nhân: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, chứng minh nhân dân, email hiển thị trên phần mềm cuộc thi (người tham gia thi phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại chính xác, bằng tiếng Việt có dấu). Sau đó nhấp chuột vào phần “Tiếp tục”.
   Bước 3: Trả lời 05 câu hỏi trắc nghiệm ở phần “Trả lời câu hỏi”. Sau khi hoàn thiện nhấp chuột vào phần “Tiếp tục”.
   Bước 4: Dự đoán tổng số lượt người tham gia cuộc thi. Sau đó nhấp vào mục “Hoàn thành” và gửi bài thi. 
Lưu ý:
   - Mỗi người được tham gia tối đa 02 cuộc thi: “Tìm hiểu kiến thức, thực hành về HIV/AIDS”  và “Tìm hiểu về phương pháp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone” và không giới hạn số lượt tham gia cho mỗi cuộc thi.
   - Thông tin về cuộc thi được đăng tải trên trang “Phòng, chống HIV/AIDS” theo địa chỉ http://phutho.gov.vn/web/guest/phong-chong-hiv-aids trên Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh.
   III. NỘI DUNG
   1. Tìm hiểu về HIV/AIDS:
   - Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS, con đường lây truyền HIV/AIDS, cách phát hiện khi nhiễm HIV, các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV, các biện pháp và kỹ năng phòng tránh HIV/AIDS.
   - Lợi ích, tác dụng của việc điều trị HIV/AIDS bằng thuốc kháng vi rút (ARV), cách sử dụng, đối tượng sử dụng và thông tin về các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh.
   2. Tìm hiểu về phương pháp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone:
   - Thông tin cơ bản về thuốc Methadone; lợi ích của việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; đối tượng và điều kiện tham gia chương trình điều trị; thông tin về các cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh.
   IV. THỜI GIAN 
   - Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức, thực hành về HIV/AIDS” và Cuộc thi “Tìm hiểu về phương pháp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone” được tổ chức được tổ chức từ ngày 25/8/2017 đến hết ngày 30/11/2017.
   - Tổ chức trao giải: Dự kiến ngày 01/12/2017.
   V. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG; CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
   1. Hình thức khen thưởng:
   Các tập thể, cá nhân đạt giải tại 2 cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức tặng Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng.
   2. Cơ cấu giải thưởng:
   Cơ cấu giải thưởng của 2 cuộc thi là như nhau; mỗi cuộc thi có cơ cấu giải như sau:
   Giải tập thể:
   - Giải Nhất: 01 giải (Trị giá 2.000.000 đồng).
   - Giải Nhì: 02 giải (Trị giá 1.500.000 đồng/giải).
   - Giải Ba: 03 giải (Trị giá 1.000.000 đồng/giải).
   Giải cá nhân:
   - Giải Nhất: 01 giải (Trị giá 1.000.000 đồng).
   - Giải Nhì: 02 giải (Trị giá 800.000 đồng/giải).
   - Giải Ba: 03 giải (Trị giá 500.000 đồng/giải).
   - Giải Khuyến khích: 5 giải (Trị giá 300.000 đồng/giải).
   Tổng giải thưởng của cả 2 cuộc thi: “Tìm hiểu kiến thức, thực hành về HIV/AIDS” và “Tìm hiểu về phương pháp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone”  là: 34 giải.
   3. Tiêu chí xác định người đạt giải (theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống):
   - Tiêu chí 1: Người tham gia cuộc thi trả lời đúng 05 câu hỏi 
   - Tiêu chí 2: Người tham gia cuộc thi có dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất tổng số lượt người tham gia một cuộc thi.
   - Tiêu chí 3: Người có thời gian hoàn thành cuộc thi ít nhất.
Trong trường hợp có nhiều người dự thi cùng thỏa mãn tất cả các điều kiện trên, Ban Tổ chức sẽ bốc thăm để chọn ra người đạt giải.
   VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 
   1. Xác minh người đạt giải:
   Sau khi kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức thực hiện xác minh người đạt giải có hợp lệ hay không. Nếu trường hợp đạt giải không hợp lệ hoặc từ chối nhận thưởng, Ban Tổ chức sẽ tiến hành xác minh các trường hợp khác thỏa mãn các tiêu chí đạt giải ngay phía sau để xác minh và trao thưởng nhằm đảm bảo thay thế hợp lệ các trường hợp không được trao thưởng.
   2. Công bố kết quả: 
   Danh sách người đạt giải cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức công bố trên Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ tại địa chỉ: http://phutho.gov.vn/web/guest/phong-chong-hiv-aids
   Ban Tổ chức sẽ liên hệ qua điện thoại với người đạt giải theo số điện thoại đăng ký tham gia để hướng dẫn các thủ tục nhận và trao thưởng trong vòng 07 ngày sau khi kết thúc cuộc thi.
   3. Tổ chức trao thưởng:
   Ban Tổ chức cuộc thi thực hiện trao thưởng cho người đạt giải theo danh sách nhận được.
   Trong trường hợp quá 07 ngày kể từ ngày Ban Tổ chức thông báo kết quả cuộc thi mà không liên lạc được với người đạt giải thì giải thưởng sẽ không được trao.
   4. Các quy định khác: 
   Tất cả các bài dự thi của người tham gia cuộc thi đều được hệ thống ghi lại để làm cơ sở đối chiếu, xác minh trong trường hợp cần thiết.
   Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong các trường hợp phát sinh khách quan do thiên tai, bão lũ, sự cố điện lưới, viễn thông, tác động mất kết nối truy cập internet, ảnh hưởng đến kết quả trả lời câu hỏi của người tham gia cuộc thi.
   Ban Tổ chức hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý tính chính xác các bằng chứng xác định đạt giải và đưa bằng chứng xác định đạt giải vào lưu trong tài liệu về cuộc thi. Việc tổ chức cuộc thi phải đảm bảo tính khách quan và công khai.
   Mọi thông tin liên quan đến cuộc thi, xin vui lòng liên hệ số điện thoại thường trực của Ban Tổ chức cuộc thi: 0210.3812494.
   Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức, thực hành về HIV/AIDS”; Cuộc thi “Tìm hiểu về phương pháp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone” trên Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ năm 2017./.