Tin tức & Sự kiện

Chào mừng 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

Thứ Ba, 28/02/2017 15:22Ngày nay, Y đức không còn là vấn đề riêng của ngành y tế, mà là một thành tố của đạo đức xã hội, một trong những truyền thống văn hóa cao đẹp của dân tộc ta. Thực trạng về Y đức hiện nay, một vấn đề đã thu hút sự chú ý của nhiều người, nhiều ngành nghề khác nhau với những quan điểm, nhận thức và thái độ khác nhau. Để nâng cao Y đức không chỉ là sự hô hào chung chung mà phải nghiên cứu, xem xét và tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự sa sút về đạo đức của một số thầy thuốc và nhân viên y tế trong giai đoạn vừa qua. 
Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, ngành y tế cũng không tách khỏi cái chung của toàn xã hội. Cần phải tìm hiểu, xem xét những nguyên nhân xuất phát từ vai trò quản lý nhà nước về y tế, các chính sách, cơ chế của dịch vụ khám chữa bệnh, tác động của các tổ chức xã hội và mỗi người dân đối với ngành, đến những nguyên nhân từ sự chuyển đổi cơ chế nền kinh tế, sự phát triển kinh tế xã hội, khả năng đảm bảo mức sống và điều kiện làm việc của người thầy thuốc. Bậc thầy của y đức người thầy thuốc Lê Hữu Trác từng nói: “Đạo làm thuốc là một nhân thuật, có nhiệm vụ giữ gìn tính mạng cho người ta, phải lo trước cái lo của người và vui sau cái vui của mình mà không cầu danh lợi, kể công” và “Thầy thuốc là người bảo vệ sinh mạng của con người, tử sinh họa phúc đều ở tay mình quyết định”. Những tư tưởng, quan niệm về y đức ấy cho đến nay vẫn còn tính thời sự và vẹn nguyên giá trị. 
                                      


Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, trong bức thư gửi cán bộ ngành Y tế ngày 27/2/1955 đã viết: "Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật, và giữ sức khoẻ của đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy cán bộ cần phải thương yêu, phải săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn". « Lương y phải như từ mẫu », đó là lời dạy của Người với các thế hệ theo nghề y – dược còn nguyên giá trị mãi mãi về sau.
Và còn rất nhiều những lời dăn dạy của danh y khác để lại cho các thế hệ mai sau như chúng em những người dược sĩ tương lai. Đối với em  từ khi ngồi trên ghề nhà trường phổ thông em đã mơ ước mình sẽ trở thành những người cán bộ y – dược. Được khoác trên mình chiếc áo Blouse trắng, để được tham gia vào việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.Vì thế em tìm đến va chọn học ngành Dược tại Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ, nơi ươm mầm cho những ước mơ của em, để em có thể trở thành người thầy thuốc tương lai có đủ đức, đủ tài. Em sẽ cố gắng học tập và phấn đấu không ngừng để thực sự trở thành người thầy thuốc của nhân dân.

SV. Đỗ Thị Kim Ngân
Lớp: CĐ6A13