Tin tức & Sự kiện

Các chi bộ Đảng bộ trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thứ Tư, 30/08/2017 15:50
   Thực hiện theo Hướng dẫn số 05/HD-ĐUK ngày 10/4/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ về Hướng dẫn quy trình, nội dung, chương trình và hình thức trang trí đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020 và Hướng dẫn số 25/-HD-ĐU ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ về  việc hướng dẫn quy trình, nội dung, chương trình và hình thức trang trí đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, 29/8/2017 các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà trường đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đảng bộ Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, bao gồm 07 chi bộ: Chi bộ Tổng hợp; Chi bộ Giáo vụ; Chi bộ Trung tâm đào tạo; Chi bộ Khảo thí-Điện thiết bị-Y tế; Chi bộ Đào tạo; Chi bộ Tài chính; Chi bộ Học sinh sinh viên.
   Trong nhiệm kỳ qua, các Chi bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị như chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành các hoạt động chuyên môn, 100% đảng viên trong các Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về công tác xây dựng Đảng đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Công tác lãnh đạo đơn vị, đoàn thể quần chúng và công tác bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, chú trọng. Tại đại hội các Chi bộ cũng đã tập trung thực hiện đánh giá, kiểm điểm khách quan, toàn diện những ưu, khuyết điểm, phân tích làm rõ nguyên nhân, hạn chế để rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn.
   Với sự nhất trí cao, tại Đại hội các Chi bộ đã bầu Ban chấp hành Chi bộ, Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2017-2020 và đã thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% đảng viên có mặt tán thành.
   Kết quả bầu cử Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020
   1.Chi bộ Giáo vụ:
   - Đ/c: Phạm Quốc Tuấn – Bí thư
   - Đ/c Phạm Xuân Trường – Phó Bí thư
   - Đ/c Trần Thị Vân Anh – Chi ủy viên
   2.Chi bộ Trung tâm đào tạo
   -Đ/c Hoàng Đức Luận – Bí thư
   -Đ/c Đoàn Hải Long – Phó Bí thư
   -Đ/c Nguyễn Lan Trang - Chị ủy viên
   3.Chi bộ Khảo thí - Điện thiết bị - Y tế
   -Đ/c Hà Hương Lan – Bí thư
   -Đ/c Phan Quốc Anh – Phó bí thư
   4.Chi bộ Tổng hợp
   -Đ/c Bùi Thị Huyền – Bí thư
   5.Chi bộ Đào tạo
   -Đ/c Phan Thị Mai Hương – Bí thư
   6.Chi bộ Học sinh sinh viên
   -Đ/c Dương Quốc Toản – Bí thư
   -Đ/c Tống Minh Toàn – Phó Bí thư
   7.Chi bộ Tài chính
   -Đ/c Nguyễn Việt Hà – Bí thư
Hình ảnh Đại hội các chi bộThS. Nguyễn Thị Thu Thủy