Tin tức & Sự kiện

Bộ Y tế ban hành quy định Trình Dược Viên phải có trình độ Cao đẳng Dược trở lên và đã có hiệu lực từ 1/6/2018

Thứ Hai, 11/06/2018 16:33
   Theo Thông tư 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 do Bộ Y tế ban hành Quy định chi tiết một số điều về kinh doanh Dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược có chỉ rõ: Trình dược viên (Người giới thiệu thuốc) phải có trình độ Cao đẳng Dược trở lên.

Nguyễn Thị Chiều – Sinh viên Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

   Yêu cầu trình độ đối với người giới thiệu thuốc – TRÌNH DƯỢC VIÊN
   Trình Dược Viên tư vấn giới thiệu thuốc phải có trình độ cao đẳng chuyên ngành y, dược trở lên và phải được cơ sở kinh doanh tuyển dụng,  tập huấn, đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn đến hoạt động giới thiệu thuốc và văn bản quy phạm pháp luật về dược
   So với những quy định cũ thì hiện nay yêu cầu trình độ của Trình dược viên đã cao hơn – bắt buộc từ CAO ĐẲNG Y, DƯỢC trở lên.
   Cũng theo Thông tư này, Trình Dược viên bắt buộc phải đeo thẻ “Người giới thiệu thuốc” do cơ sở kinh doanh dược cấp và tuân thủ nội quy do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Thông tư này khi hoạt động giới thiệu thuốc, đồng thời chỉ thực hiện giới thiệu thuốc khi có sự đồng ý của người hành nghề khám chữa bệnh. 
   Thông tư cũng quy định, Trình Dược viên chỉ được giới thiệu những thuốc đã được phép lưu hành ở Việt Nam theo đúng danh mục thuốc đã được cơ sở kinh doanh dược phân công và chỉ được cung cấp những thông tin về thuốc ghi trên nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đã được đăng ký lưu hành hoặc nội dung thông tin thuốc đã được cơ quan có thẩm quyền của Bộ  Y tế cho phép xác nhận.
   Trình dược viên phải xuất trình tài liệu pháp lý chứng minh nội dung thông tin thuốc hợp lệ theo quy định khi có yêu cầu của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, Trình dược viên cũng cần thu thập các báo cáo về phản ứng có hại của thuốc, các báo cáo có liên quan đến chất lượng của thuốc trong quá trình giới thiệu thuốc để cơ sở kinh doanh dược kịp thời tổng hợp và báo cáo về cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế theo Hướng dẫn quốc gia về cảnh giác dược do Bộ Y tế ban hành.


   Khóa học Tư vấn đứng quầy thuốc cho sinh viên Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

   Trình dược viên không được thực hiện 9 hành vi sau đây:
   1. Thông tin thuốc không đúng với nội dung thông tin thuốc đã đăng ký, xác nhận tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc phát hành các tài liệu thông tin thuốc chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung.
   2. Giới thiệu thuốc không được cơ sở kinh doanh dược phân công giới thiệu.
   3. Sử dụng lợi ích vật chất dưới mọi hình thức để tác động đến thầy thuốc, người dùng thuốc để thúc đẩy việc kê đơn, mua bán, sử dụng thuốc.
   4. Giới thiệu, cung cấp thông tin thuốc không phù hợp với các tài liệu quy định tại khoản 3 Điều 76 luật Dược.
   5. So sánh, giới thiệu thuốc của cơ sở mình tốt hơn thuốc của cơ sở khác mà không có tài liệu khoa học đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kèm theo để chứng minh.
   6. Giới thiệu sản phẩm không phải là thuốc.
   7. Có hoạt động liên quan đến việc mua, bán, ký gửi thuốc với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
   8. Tiếp cận người bệnh, hồ sơ bệnh án, đơn thuốc, thảo luận hoặc yêu cầu cung cấp thông tin liên liên quan đến người bệnh.
   9. Phát hành tài liệu thông tin thuốc không đúng đối tượng đã được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế xác nhận.
   Điều đó có nghĩa là: Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thể đình chỉ ngay hoạt động của Trình dược viên trong phạm vi cơ sở mình khi phát hiện Trình dược viên không thực hiện đúng trách nhiệm của người giới thiệu thuốc quy định tại Thông tư này.


   Sinh viên Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ thực hành tại nhà thuốc

   Thông tư  07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/6/2018, các dược sĩ đã và đang học tập tại Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ cần nắm chắc các điều khoản và các hướng dẫn cụ thể của Thông tư để luôn là những Dược sĩ chuyên nghiệp và thông thái.


BQT