Tin tức & Sự kiện

Bảo vệ thành công dự án cấp tỉnh: Xây dựng mô hình trồng, sơ chế dược liệu trinh nữ hoàng cung (Crinum Latifolium L.) và Náng hoa trắng (Crinum asiaticum L.) theo hướng GACP - WHO tại xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì

Thứ Ba, 25/06/2019 11:02
Sáng ngày 19/6/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ đã bảo vệ thành công dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Xây dựng mô hình trồng, sơ chế dược liệu Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) và Náng hoa trắng (Crinum asiaticum L.) theo hướng GACP - WHO tại xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ do ThS. Hoàng Đức Luận làm chủ nhiệm.Mục tiêu triển khai của dự án là xây dựng được vùng trồng tập trung dược liệu Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng theo hướng GACP - WHO góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác, tăng thu nhập cho người nông dân trên địa bàn thành phố Việt Trì. Dự án được Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội – Viện Dược liệu chuyển giao công nghệ, trên cơ sở quy trình nền của đơn vị chuyển giao, đơn vị chủ trì đã bố trí các thí nghiệm để hoàn thiện quy trình trồng cho hai cây dược liệu Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.Dự án cũng mở các lớp tập huấn cho các cán bộ và người dân, từ đó đề xuất nhân rộng mô hình, tạo vùng chuyên canh dược liệu Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng trên địa bàn thành phố Việt Trì và tỉnh Phú Thọ.Kết quả của dự án đã đạt được theo đúng thuyết minh được phê duyệt. Dự án đã tiếp nhận và chuyển giao được 02 quy trình công nghệ ươm, trồng, sơ chế dược liệu Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng theo hướng GACP - WHO; hoàn thiện được quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc dược liệu Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng phù hợp điều kiện tỉnh Phú Thọ; dự án đã xây dựng được 01 vườn ươm, nhân giống cây dược liệu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật với quy mô 200 m2, công suất 2.000 cây giống Náng hoa trắng và 2.000 cây giống Trinh nữ hoàng cung; xây dựng được mô hình trồng cây Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng theo hướng GACP – WHO với quy mô 01 ha/loài; xây dựng được 01 mô hình sơ chế, bảo quản dược liệu Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng phục vụ sản phẩm thương mại, xác định hàm lượng alkaloid của sản phẩm dược liệu theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam V; đào tạo kỹ thuật cho 10 kỹ thuật viên và tập huấn cho 150 lượt người dân.Kết quả của dự án được Hội đồng khoa học đánh giá cao. Với những kết quả mà dự án đã đạt được sẽ góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển dược liệu Việt Nam, xây dựng các vùng chuyên canh cung cấp nguồn dược liệu sạch và an toàn cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. Đồng thời việc nhân rộng mô hình trồng Trinh nữ hoàng cung và Náng hoa trắng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ giúp giải quyết công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người nông dân. ThS. Đinh Thị Quỳnh Anh