Chương trình đào tạo » Tiến độ đào tạo

Tiến độ đào tạo

Thứ Tư, 06/11/2013 21:17
Hãy bấm chuột vào đường link  dưới đây để xem tiến độ đào tạo:

 

............................................................................

   + Tiến độ đào tạo CĐ9 và CĐĐD3 năm học 2017 - 2018 
   + Tiến độ đào tạo Y7 một năm, T9 năm học 2017 - 2018 

          .........................................................................

 
Tin khác