Thông báo

Thông báo mất điện ngày 29 tháng 10 năm 2016 (thứ bảy)

Thứ Sáu, 21/10/2016 14:19
Kính gửi: Các Phòng, Trung tâm, Khoa, Bộ môn.
                 Các hộ sử dụng điện.
     Căn cứ thông báo cắt điện của Điện lực Phú Thọ đối với lộ 475 E46 trạm 320 kvA của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ, được sự ủy nhiệm của Hiệu trưởng Nhà trường Phòng Điện - Thiết bị thông báo lịch mất điện cụ thể như sau:
     * Ngày 29 tháng 10 năm 2016 (Thứ bảy):
            - Sáng: mất điện từ 06h00 đến 8h30
           
- Chiều: mất điện từ 14h00 đến 16h30          
           
Khu vực bị ảnh hưởng: Giảng đường, Kí túc xá, Căng tin, công ty CPD.
     Vậy đề nghị các đơn vị chủ động kế hoạch làm việc cho phù hợp;
     Trường hợp đặc biệt, đề nghị các đơn vị cử cán bộ đến phòng Điện - Thiết bị để bàn kế hoạch khắc phục.