Thông báo

Thông báo mất điện ngày 28,29/12/2016 (thứ tư và thứ năm)

Thứ Ba, 27/12/2016 13:33
Kính gửi: Các Phòng, Trung tâm, Khoa, Bộ môn.
                 Các hộ sử dụng điện.
     Căn cứ thông báo cắt điện của Điện lực Phú Thọ đối với trường Cao đẳng Dược Phú Thọ, được sự ủy nhiệm của Hiệu trưởng Nhà trường Phòng Điện - Thiết bị thông báo lịch mất điện cụ thể như sau:
     * Ngày 28 tháng 12 năm 2016 (Thứ Tư):
       
       - Lộ 475 E46 trạm 320kvA
            Mất điện từ 06h00 đến 16h00
            
Khu vực bị ảnh hưởng: Giảng đường, Kí túc xá, Căng tin, công ty CPD.
       
       - Lộ 473 E41 trạm 1000kvA
             + Sáng: mất điện từ 06h00 đến 8h00
             + Chiều: mất điện từ 14h00 đến 16h00
             Khu vực bị ảnh hưởng toàn bộ các khu nhà điều hành 17 tầng

      * Ngày 29 tháng 12 năm 2016 (Thứ Năm):
        
         - Lộ 473 E41 trạm 1000kvA
             Mất điện từ 06h00 đến 16h00
            Khu vực bị ảnh hưởng toàn bộ các khu nhà điều hành 17 tầng

     Vậy đề nghị các đơn vị chủ động kế hoạch làm việc cho phù hợp;
     Trường hợp đặc biệt, đề nghị các đơn vị cử cán bộ đến phòng Điện - Thiết bị để bàn kế hoạch khắc phục.