Thông báo

Thông báo: Mất điện ngày 27-28 tháng 11 năm 2015 (Thứ sáu-thứ bảy)

Thứ Sáu, 27/11/2015 15:30
Kính gửi: Các Phòng, Trung tâm, Khoa, Bộ môn.
                 Các hộ sử dụng điện.
     Căn cứ thông báo cắt điện của Điện lực Phú Thọ đối với lộ 475E4.6 trạm 320kA của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ, được sự ủy nhiệm của Hiệu trưởng Nhà trường Phòng Điện - Thiết bị thông báo lịch mất điện cụ thể như sau:
     * Ngày 27 tháng 11 năm 2015 (Thứ sáu):
            - Chiều: mất điện từ 16h00 đến 18h00
           Khu vực bị ảnh hưởng: Giảng đường, Khu thí nghiệm, Kí túc xá, Căng tin.
     * Ngày 28 tháng 11 năm 2015 (Thứ bảy):
           - Sáng: mất điện từ 09h00 đến 10h00 (Tòa nhà FUSHICO 17 tầng bị mất điện)
     Vậy đề nghị các đơn vị chủ động kế hoạch làm việc cho phù hợp;
     Trường hợp đặc biệt, đề nghị các đơn vị cử cán bộ đến phòng Điện - Thiết bị để bàn kế hoạch khắc phục.