Thông báo

Thông báo: Mất điện ngày 22 tháng 09 năm 2015 (Thứ ba)

Thứ Ba, 22/09/2015 10:00
Kính gửi: Các Phòng, Trung tâm, Khoa, Bộ môn
                 Các hộ sử dụng điện
     Căn cứ thông báo cắt điện của Điện lực Phú Thọ đối với lộ 475E4.6 trạm 320kA của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ, được sự ủy nhiệm của Hiệu trưởng Nhà trường Phòng Điện - Thiết bị thông báo lịch mất điện cụ thể như sau:
     * Ngày 22 tháng 09 năm 2015 (Thứ ba):
            - Sáng: mất điện từ 05h00 đến 08h30
     Vậy đề nghị các đơn vị chủ động kế hoạch làm việc cho phù hợp;
     Trường hợp đặc biệt, đề nghị các đơn vị cử cán bộ đến phòng Điện - Thiết bị để bàn kế hoạch khắc phục.
     * Chú ý: Lộ 473E4.1 trạm 1000kA nhà 17 tầng không mất điện

KS. Phạm Đình Tuấn