Thông báo

Thông báo mất điện ngày 20 tháng 04 năm 2016 (thứ tư)

Thứ Hai, 18/04/2016 23:30
Kính gửi: Các Phòng, Trung tâm, Khoa, Bộ môn.
                 Các hộ sử dụng điện.
     Căn cứ thông báo Cắt điện của Điện lực Phú Thọ đối với tuyến lộ 475 E4.6 và 473 E4.1 (Trạm 320 kA ; 1000kA) của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ, được sự ủy nhiệm của Hiệu trưởng Nhà trường Phòng Điện - Thiết bị thông báo lịch mất điện cụ thể như sau:
     * Ngày 20 tháng 04 năm 2016 (Thứ tư):
            - Sáng: mất điện từ 05h00 đến 07h00            
           
Khu vực bị ảnh hưởng: Giảng đường, Khu thí nghiệm, Kí túc xá, Căng tin, Phòng khách, Văn phòng công ty PTS.
     Vậy đề nghị các đơn vị chủ động kế hoạch làm việc cho phù hợp;
     Trường hợp đặc biệt, đề nghị các đơn vị cử cán bộ đến phòng Điện - Thiết bị để bàn kế hoạch khắc phục.