Thông báo

Thông báo mất điện ngày 20 tháng 01 năm 2018 (Thứ bảy)

Thứ Ba, 16/01/2018 07:48
Kính gửi: Các Phòng, Trung tâm, Khoa, Bộ môn
                 Các hộ sử dụng điện
     Căn cứ thông báo cắt điện của Điện lực Phú Thọ đối với Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ, được sự ủy nhiệm của Hiệu trưởng Nhà trường Phòng Điện - Thiết bị thông báo lịch mất điện cụ thể như sau:
     * Ngày 20 tháng 01 năm 2018 (Thứ bảy):
            - Sáng: mất điện từ 03h00 đến 04h00; 09h00 đến 10h00
    Lộ 475 E46 trạm 320kvA (Khu vực ảnh hưởng toàn bộ các khu giảng đường, KTX, căng tin, công ty CPD, nhà trẻ mầm non Hoa Lan, Trung tâm văn hóa FUSHICO)  
   Vậy đề nghị các đơn vị chủ động kế hoạch làm việc cho phù hợp;
   Trường hợp đặc biệt, đề nghị các đơn vị cử cán bộ đến phòng Điện - Thiết bị để bàn kế hoạch khắc phục.