Thông báo

Thông báo mất điện ngày 19-20/3/2016 (Thứ bảy - Chủ nhật)

Thứ Năm, 17/03/2016 13:39
Kính gửi: Các Phòng, Trung tâm, Khoa, Bộ môn.
                 Các hộ sử dụng điện.
     Căn cứ thông báo Cắt điện của Điện lực Phú Thọ đối với tuyến lộ 475 E4.6 và 473 E4.1 (Trạm 320 kA ; 1000kA) của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ, được sự ủy nhiệm của Hiệu trưởng Nhà trường Phòng Điện - Thiết bị thông báo lịch mất điện cụ thể như sau:
     * Ngày 19 tháng 03 năm 2016 (Thứ bảy):
            - Sáng: mất điện từ 06h00 đến 07h00
           Khu vực bị ảnh hưởng: Giảng đường, Khu thí nghiệm, Kí túc xá, Căng tin, Phòng khách, Văn phòng công ty PTS.
     * Ngày 20 tháng 03 năm 2016 (Chủ nhật):
           - Sáng: mất điện từ 05h00 đến 06h00
           - Chiều: mất điện từ 14h00 đến 15h00 
           Khu vực bị ảnh hưởng: Giảng đường, Khu thí nghiệm, Kí túc xá, Căng tin, Phòng khách, Văn phòng công ty PTS.
     Vậy đề nghị các đơn vị chủ động kế hoạch làm việc cho phù hợp;
     Trường hợp đặc biệt, đề nghị các đơn vị cử cán bộ đến phòng Điện - Thiết bị để bàn kế hoạch khắc phục.