Thông báo

Thông báo mất điện ngày 14 tháng 11 năm 2018 (Thứ tư)

Thứ Hai, 12/11/2018 10:08
Kính gửi: Các Phòng, Trung tâm, Khoa, Bộ môn
                 Các hộ sử dụng điện
     Căn cứ thông báo cắt điện của Điện lực Phú Thọ đối với Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ, được sự ủy nhiệm của Hiệu trưởng Nhà trường Phòng Điện - Thiết bị thông báo lịch mất điện cụ thể như sau:
     * Ngày 14 tháng 11 năm 2018 (Thứ tư):
            - Sáng: mất điện từ 05h00 đến 06h00
            - Chiều: mất điện từ 14h00 đến 15h00
    Lộ 475 E46 trạm 320kvA (Khu vực ảnh hưởng toàn bộ các khu giảng đường, KTX, căng tin, công ty CPD, nhà trẻ mầm non Hoa Lan, Trung tâm văn hóa FUSHICO)  
   Vậy đề nghị các đơn vị chủ động kế hoạch làm việc cho phù hợp;
   Trường hợp đặc biệt, đề nghị các đơn vị cử cán bộ đến phòng Điện - Thiết bị để bàn kế hoạch khắc phục.