Thông báo

Thời khóa biểu kỳ IV khóa CĐ5

Thứ Tư, 07/01/2015 14:25
Thời khóa biểu các lớp độc lập:
Thời khóa biểu môn Phương pháp luận và nghiên cứu khoa học
Thời khóa biểu môn Tiếng anh 2

Thời khóa biểu các lớp ổn định:
                CĐ5A1-2
                   CĐ5A3-4
                   CĐ5A5-6
                   CĐ5A7-8
                   CĐ5A9-10
                   CĐ5A11-12
                   CĐ5A13-14
                   CĐ5A15-16
                   CĐ5A17-18
                   CĐ5A19-20
                   CĐ5A21-22