Giới thiệu » Tầm nhìn - Sứ mạng

Tầm nhìn - Sứ mạng - 7 giá trị cốt lõi - Triết lý giáo dục

Thứ Ba, 20/01/2015 13:52

SLOGAN:
Nâng tầm tri thức, tỏa sáng niềm tin

SỨ MẠNG:
Đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng trong và ngoài nước; Hiện đại hóa cơ sở đào tạo; Có năng lực cạnh tranh; Nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.

TẦM NHÌN:
Phát triển thành trường đại học hiện đại, tiên tiến.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
Tự chủ - Trí tuệ - Uy tín - Chất lượng và phát triển bền vững
Tin khác