Giới thiệu » Tầm nhìn - Sứ mạng

Tầm nhìn - Sứ mạng - 7 giá trị cốt lõi - Triết lý giáo dục

Thứ Ba, 20/01/2015 13:52

Tầm nhìn

Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ phấn đấu trở thành Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học, công nghệ của ngành Y Dược và khối ngành sức khỏe, đạt trình độ phát triển tương đương các trường đại học lớn ở trong nước , đẳng cấp khu vực và quốc tế.

 

Sứ mạng

Cam kết Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người học và xã hội.

 

7 Giá trị cốt lõi

1. Lấy chất lượng giáo dục đào tạo làm cam kết cao nhất

2. Lấy trí tuệ, sáng tạo khoa học làm nền tảng cho sự phát triển

3. Lấy tâm huyết, trách nhiệm làm phương châm hành động

4. Lấy bản sắc Cao đẳng Y Dược Phú Thọ làm sự tự tin của Trường

5. Lấy việc chất lượng đào tạo đẳng cấp quốc tế làm mục tiêu của Nhà trường

6. Lấy sự khác biệt vượt trội làm lợi thế tôn vinh thương hiệu

7. Lấy việc hướng nghiệp cho Sinh viên làm khởi sự cho mọi hoạt động.

Triết lý giáo dục

Nâng tầm tri thức - Tỏa sáng niềm tin


Tin khác