PHÒNG GIÁO VỤ - TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ

Thứ Hai, 21/10/2013 04:35
Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà FUSHICO - Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
Điện thoại: 02103707716
Email: phonggiaovu@duocphutho.edu.vn
Trưởng phòng: TS. Phạm Quốc Tuấn
Điện thoại: 02103707714
Email: phamquoctuan@duocphutho.edu.vn

  * Chức năng:
     Tham mưu và giúp Hiệu trưởng nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển của Trường về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, các ngành, quy mô và phương thức đào tạo, phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.
 * Nhiệm vụ:
a. Lập kế hoạch chương trình đào tạo các bậc học, các khóa học, ngành học và các loại hình đào tạo của Trường. Phối hợp với các khoa, bộ môn và các phòng có liên quan xây dựng các chương trình đào tạo, mở ngành đào tạo, lập kế hoạch giảng dạy, chỉnh sửa giáo trình, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của khoa, bộ môn và của giáo viên, giảng viên. 
b. Lập thời khóa biểu, phân công giảng viên giảng dạy, bố trí giáo viên chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập, quản lý, hướng dẫn ghi chép các hồ sơ, sổ sách, sổ điểm đúng quy định của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - thương binh và Xã hội.
c. Xếp lịch thi, phối hợp với các đơn vị trong Trường tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập của HSSV;
d. Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo nghiên cứu khoa học, hội giảng, dự giờ giảng của các giảng viên, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi hàng năm, đánh giá, xếp loại giáo viên, giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập vào cuối mỗi kỳ học, năm học;
đ. Tổng hợp báo cáo lãnh đạo Nhà trường và cấp trên theo chế độ báo cáo thống kê;
e. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Thành tích khen thưởng được ghi nhận
      Từ sau khi thành lập, phòng đã tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn của từng cá nhân. Mỗi cá nhân đã ý thức được nhiệm vụ của mình, đoàn kết, chung sức đồng lòng, khắc phục những khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà lãnh đạo Nhà trường giao.
      Nhiều năm liền tập thể Phòng Giáo vụ đều đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, lao động xuất sắc và được cấp trên trao tặng giấy khen, bằng khen.


Tin khác