Phòng ban chức năng » Phòng Đào tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ

Thứ Hai, 21/10/2013 05:05
Tầng 3 tòa nhà FUSHICO - Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3843252
Email: phongdaotao@duocphutho.edu.vnTrưởng phòng: ThS. Phan Thị Mai Hương
Điện thoại0210.3844.165
Email: maihuong@duocphutho.edu.vn
  * Chức năng:
     Tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác tuyển sinh, đào tạo và một số nhiệm vụ khác của Nhà trường do Hiệu trưởng giao.
 * Nhiệm vụ:
a. Xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn, dài hạn trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b. Xây dựng kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm, tiếp nhận và quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên, tổ chức tuyển sinh theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
c. Tiếp nhận học sinh, sinh viên vào học, phối hợp với các phòng chức năng để theo dõi, quản lý học sinh, sinh viên từ khi vào trường đến khi ra trường;
d. Đánh giá kết quả học tập, xếp loại học sinh, sinh viên cuối mỗi kỳ học, năm học, khóa học. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Nhà trường về kết quả học tập của HSSV. Chỉ đạo, tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp, bảng điểm cho học sinh, sinh viên theo đúng quy chế của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.
đ. Tổng hợp báo cáo lãnh đạo Nhà trường và cấp trên theo chế độ báo cáo thống kê;
e. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Thành tích được khen thưởng:
     Đạt Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.
     Được Bằng khen của Bộ GD& ĐTTin khác