Phòng ban chức năng » Phòng Đào tạo và Công tác học sinh, sinh viên

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ

Thứ Hai, 21/10/2013 05:05
Tầng 3 tòa nhà FUSHICO - Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3843252
Email: phongdaotao@duocphutho.edu.vnTrưởng phòng: ThS. Phan Thị Mai Hương
Điện thoại0210.3844.165
Email: maihuong@duocphutho.edu.vn
  * Chức năng:
   - Tham mưu và giúp Hiệu trưởng nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển của trường về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, các ngành, quy mô và phương thức đào tạo, phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.
   - Tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác tuyển sinh, đào tạo và một số nhiệm vụ khác của Nhà trường do Hiệu trưởng giao.

 * Nhiệm vụ:
   a. Lập kế hoạch chương trình đào tạo các bậc học, các khóa học, ngành học và các loại hình đào tạo của trường. Phối hợp với các khoa, bộ môn và các phòng có liên quan xây dựng các chương trình đào tạo, mở ngành đào tạo, lập kế hoạch giảng dạy, chỉnh sửa giáo trình, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của khoa, bộ môn và của giáo viên, giảng viên;
   b. Xây dựng kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm, tiếp nhận và quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên, tổ chức tuyển sinh theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
   c. Tiếp nhận học sinh, sinh viên vào học, phối hợp với các phòng chức năng để theo dõi, quản lý học sinh, sinh viên từ khi vào trường đến khi ra trường;
   d. Lập thời khóa biểu, phân công giảng viên giảng dạy, bố trí giáo viên chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập, quản lý, hướng dẫn ghi chép các hồ sơ, sổ sách, sổ điểm đúng quy định của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
   đ. Xếp lịch thi, phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập của HSSV cuối mỗi kỳ học, năm học, khóa học. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Nhà trường về kết quả học tập của HSSV. Chỉ đạo, tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp, bảng điểm cho học sinh, sinh viên theo đúng quy chế của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
   e. Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo nghiên cứu khoa học, hội giảng, dự giờ giảng của các giảng viên; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi hàng năm, đánh giá, xếp loại giáo viên, giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập vào cuối mỗi kỳ học, năm học;
   g. Tổng hợp báo cáo lãnh đạo Nhà trường và cấp trên theo chế độ báo cáo thống kê;
   h. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được nhà trường phân công.

Thành tích được khen thưởng:
     Đạt Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.
     Được Bằng khen của Bộ GD& ĐTTin khác