Hotline:

GIỚI THIỆU

     Trên 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ đã đào tạo hàng vạn cán bộ dược phục vụ ngành Y tế Việt Nam. Trong bối cảnh ngành Dược đang hội nhập và phát triển mạnh mẽ, Trường Cao đẳng Dược đã tích cực đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp...
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


+ Báo cáo sơ kết 3 năm học thực hiện công tác phối hợp đảm bảo ANTT trường học

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ

 Số : 1084/BC-CĐD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 16   tháng 8   năm 2011

 

BÁO CÁO SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC

PHỐI HỢP ĐẢM BẢO ANTT TRƯỜNG HỌC

 

Căn cứ: Thông tư số 34/2009/TTLT/BGD&ĐT- BCA ngày 20/11/2009 về  việc "Hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác đảm bảo ANTT tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân" và Quyết định số 46-2007/QĐ- BGD&ĐT ngày 20/8/2007 của Bộ trưởng BGD&ĐT ban hành"Quy định về công tác bảo đảm ANCT, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân".

          Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện công tác phối hợp đảm bảo ANTT trường học như sau:

          I.Đặc điểm tình hình

          -Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ được thành lập theo Quyết định số 5616/QĐ- BGD&ĐT ngày 27/8/2008 của Bộ trưởng BGD&ĐT trên cơ sở nâng cấp từ trường THKT Dược Phú Thọ. Trường có chức năng nhiệm vụ.

          - Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Dược có trình độ Cao đẳng và thấp hơn

          - Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ và giáo viên.

- Tuyển sinh, quản lý người học theo quy dịnh của BGD&ĐT.

- Kết hợp đào tạo với lao động sản xuất, dịch vụ chuyển giao công nghệ dược.

- Trường Cao đẳng Dựoc Phú Thọ là mô hình trường dân lập đầu tiên đào tạo dược sỹ cao đẳng.

- Bộ máy tổ chức của Nhà trường gồm có 9 phòng chức năng, 6 trung tâm, 4 khoa, (15 bộ môn), 01 công ty Dược, 01 xí nghiệp sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP - ASEAN.

- Với 550 cán bộ, giáo viên làm việc tại trường có trình độ học hàm , học vị cao. Số lượng HSSV thường xuyên hàng năm học tập tại trường là 9500 HSSV. Nhà trường đã đầu tư xây dựng nơi làm việc của các phòng, ban, khu giảng đường, các phòng thực hành, căn tin phục vụ ăn uống và khu vực KTX phòng ở khép kín đảm bảo điều kiện ăn ở sinh hoạt cho 3000 HSSV. Hàng năm Nhà trường tuyển sinh đạt 100% kế hoạch được giao, 95% HSSV ra trường có việc làm ổn định và có thu nhập.

          II. Kết quả thực hiện công tác ANTT trường học từ năm 2009- 2011

          1. Phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT.

          - Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường thường xuyên quan tâm quán triệt cho CBNV, GV và HSSV chấp hành đúng mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Mọi hoạt động giáo dục và đào tạo của Nhà trường thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

- Cụ thể đã thường xuyên  đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống cho toàn thể CBNV, GV và HSSV. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

- Thường xuyên có kế hoạch, tăng cường công tác giáo dục định hướng nắm bắt về tư tưởng chính trị, nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên và HSSV đối với âm mưu và các hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, từ đó nâng cao nhận thức đúng đắn về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy chế của BGD&ĐT, nội quy, quy định của Nhà trường.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, quản lý để CBNV, GV và HSSV không bị kẻ xấu lợi dụng kích động, lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật, gây rối biểu tình...Tuyệt đối không có các hoạt động tôn giáo trong Nhà trường dưới mọi hình thức.

2.  Phối hợp trong công tác phòng,chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Hàng năm nhà trường đều có kế hoạch cụ thể và chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức toàn thể trong việc triển khai thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống các tệ nạn ma túy, mại dâm; đã có biện pháp phòng ngừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời những tác động tiêu cực trong việc sử dụng Internet, trò chơi điện tử có nội dung xấu và không lành mạnh trong HSSV. Kịp thời kiến nghị với công an khu vực và chính quyền địa phương có biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý những biểu hiện phức tạp về ANTT, gây tác động xấu đến HSSV.

3. Phối hợp trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

- Đã thường xuyên củng cố các toàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội trong Nhà trường như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh...nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu và hoạt động" Bạo lực lật đổ" của các thế lực thù địch.

Đẩy mạnh hoạt động phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức các hoạt động lành mạnh của HSSV. Như là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đẩy mạnh phong trào thi đua trong các tổ chức  như Đoàn thanh niên - Hội sinh viên, không để HSSV tự lập hội, câu lạc bộ, ra báo, bản tin, tạp chí...trái với quy định của pháp luật.

4. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Thực hiên tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan, việc bố trí cán bộ giáo viên làm việc ở những bộ phận quan trọng , thiết yếu, cơ mật, làm đề thi, in sao đề thi hoặc tham gia các chương trình, dự án có yếu tố người nước ngoài...luôn đảm bảo đứng quy định về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành bảo vệ bí mật nhà nước trên cơ sở các danh mục bí mật nhà nước của nghành GD&ĐT đã ban hành; đưa công tác này đi vào thực hiện có nề nếp.

5. Công tác bảo vệ an ninh trong hợp tác Quốc tế.

- Trong những năm qua Nhà trường đã xây dựng chương trình và kế hoạch hợp tác Quốc tế, triển khai có hiệu quả các chương trình, đã mời giảng viên người nước ngoài như: Đức, Thụy sỹ, Nauy, Đan Mạch, Australia… vầ tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại trường. Đồng thời mở rộng giao lưu hợp tác, ký kết hợp đồng liên kết với các trường đại học có cùng chức năng trên thế giới như: Eungnan (Hàn Quốc), Công ty Sato (Nhật Bản), Học viện kỹ thuật Vĩnh Đạt (Đài Loan), Đại học Y Dược Mascơva (Nga), Đại học Trung Y Côn Minh (Trung Quốc)……

6. Phối hợp với công an các cấp duy trì ANTT trong Nhà trường.

- Đã chủ động phối hợp với lực lượng công an(Công an phường gia cẩm, Công an Thành phố Việt trì, phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh) trong việc đảm bảo an ninh, an toàn cho các kỳ thi tuyển sinh của Nhà trường. Phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy chế thi, tuyển sinh, sử dụng bằng cấp chứng chỉ bất hợp pháp.

- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ chức năng thuộc Công an tỉnh, Công an Thành phố Việt trì, Công an Phường Gia Cẩm xử lý, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật các vụ việc về ANTT xảy ra thuộc phạm vi Nhà trường. Chú trọng việc tuyển chọn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác quản lý HSSV và lực lượng bảo vệ chuyên trách. Quan tâm chỉ đạo, đầu tư kinh phí, trang thiết bị cần thiết để lực lượng này hoạt động đạt hiệu quả tốt. Trong 3 năm qua Nhà trường không có xảy ra vụ việc gì phức tạp về an ninh chính trị. Không có HSSV nào vi phạm pháp luật Nhà nước. Năm 2009 Nhà trường được Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích suất xắc trong công tác giữ gìn và bảo vệ ANTT.

- Nhà trường đã có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo ANTT trường học được quy định tại thông tư liên tịch số 34 của BGD&ĐT với Bộ CA và các quy chế, quy định của nghành giáo dục. Đã phối hợp với công an các phường, xã làm tốt công tác tạm trú, tam vắng, kiểm tra hộ khẩu, quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú kịp thời trấn áp các đối tượng xấu từ bên ngoài xâm nhập vào Nhà trường. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền giáo dục phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong Nhà trường, luôn chú trọng thực hiện thông qua nhiều hình thức hoạt động ngoại khóa như hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...

- Đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 13 và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (Ngày 22/5/2011) tại Nhà trường với số lượng cử tri gần 4000 cử tri tham gia. Đảm bảo đúng luật, an toàn tiết kiệm.

III.Những hạn chế cần khắc phục

- Bên cạnh những mặt mạnh là cơ bản như đã nêu trên trong thời gian qua việc thực hiện công tác phối hợp đảm bảo ANTT trường học của Nhà trường cũng còn có một số hạn chế.

- Chất lượng triển khai thông tư liên tịch số 34 của BGD&ĐT và Bộ CA có lúc có nơi đạt hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp giữa Nhà trường và công an địa phương, để tổ chức nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của HSSV chưa được thường xuyên. Việc quản lý HSSV ngoại trú có lúc có nơi chưa được chặt chẽ.

 - Tình trạng HSSV vi phạm nội quy, quy chế Nhà trường, quy định của địa phương tuy nhỏ nhưng vẫn còn xảy ra. Tình tạng một số HSSV do ảnh hưởng của các trang web, trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh vẫn còn, một số học sinh, sinh viên thiếu tự chủ bị những thanh niên có thói hư tật xấu kích động rủ rê tham gia chơi lô đề, cờ bạc, cầm đồ vay nặng lãi...

IV. Phương hướng thực hiện công tác phối hợp đảm bảo ANTT trường học năm học 2011- 2012

Nhằm tiếp tục giữ vững sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội trong Nhà trường, tạo môi trường lành mạnh để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, Đảng ủy Ban giám hiệu Nhà trường xác định cần tiếp tục tập chung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau đây.

1. Tổ chức quán triệt cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên, HSSV tinh thần chỉ thị số 48- CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình tình mới”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho CBNV, GV cũng như HSSV về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Thường xuyên tổ chức,  thực hiện tốt kế hoạch phối hợp số 168/KHPH/CĐD- CA tỉnh ngày 18/7/2011 giữa Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ và Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

- Tăng cường công tác bảo vệ, thực hiện đúng mọi chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước trong mọi hoạt động của Nhà trường. Đảm bảo các hoạt động giáo dục đào tạo của Nhà trường theo đúng quy định của Nhà nước.

- Phối hợp với Công an phường Gia Cẩm, Công an thành phố Việt Trì, phòng PA 83 – Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các kỳ thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp của Nhà trường

2. Phối hợp trong công tác bảo vệ Chính trị nội bộ và hợp tác Quốc tế.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước, xây dựng các danh mục bảo vệ bí mật nhà nước và quy chế bảo vệ bí mật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Chú trọng bảo vệ chính trị nội bộ trong Nhà trường. Bảo vệ tổ chức bộ máy quản lý, CBNV, GV và HSSV.

- Thực hiện tốt công tác quản lý người nước ngoài đến làm việc hoặc học tập tại trường và CBNV, GV và HSSV của Nhà trường ra nước ngoài học tập, công tác, tham quan, hội thảo...

- Bảo vệ các hoạt động hợp tác giáo dục và đào tạo của Nhà trường với các trường đại học, cao đẳng hoặc các tổ chức chính phủ, phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế và các chương trình tài trợ của các quỹ học bổng nước ngoài theo đúng quy định của Nhà nước.

3. Phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Tiếp tục duy trì thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mại dâm, phòng chống buôn bán phụ nữ…

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 665/QĐ- CĐD ngày 31/5/2011 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Dược Phú Thọ về việc ban hành " Chương trình hành động phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với HSSV giai đoạn 2011-2015".

- Tổ chức cho CBNV, GV và HSSV ký cam kết không liên quan đến ma túy, không tham gia các trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh.

- Phòng chống trộm cắp trong khu vực Nhà trường và các hành vi cờ bạc, số đề, trấn lột, đánh nhau gây thương tích trong HSSV hoặc giữa HSSV với bên ngoài.

- Thường xuyên duy trì bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự nơi công cộng trong cũng như ngoài Nhà trường.

4. Phối hợp trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh bảo vệ tổ quốc(ANTT).

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, tổ chức cho CBNV, GV và HSSV ký cam kết không liên quan đến ma túy và âm mưu " Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; Thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, gắn với tình hình cụ thể của Nhà trường.

- Giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, giáo viên và HSSV không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tự quản, tự phòng chống, tự bảo vệ ANTT ngay tại đơn vị mình. Tổ chức duy trì chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, nội quy , quy chế Nhà trường.

- Xây dựng các tổ tự quản tại các phòng, trung tâm khoa, bộ môn và các lớp HSSV. Củng cố xây dựng lực lượng bảo vệ và đội ngũ cán bộ quản lý HSSV có năng lực tốt, có tinh thần trách nhiệm cao. Đủ sức để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

- Đẩy mạnh xây dựng các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh trong Nhà trường đảm bảo thường xuyên trong sạch vững mạnh.

V. Ý kiến đề nghị với các lực lượng công an

1.Đề nghị phòng PA83 Công an Tỉnh Phú Thọ, Công an Thành phố Việt Trì, Công an phường Gia cẩm thường xuyên trao đổi với Nhà trường về âm mưu thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch trong việc tác động, lôi kéo CBNV, GV, HSSV và những thông tin liên quan tới tội phạm, tệ nạn xã hội để chủ động phối hợp phòng ngừa. Giải quyết nhanh chóng kịp thời đúng Pháp luật, đúng nội quy quy chế Nhà trường khi có những tình huống phức tạp xảy ra.

2.Chủ động tham mưu hướng dẫn, phối hợp với Nhà trường trong việc thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng phẩm chất đạo đức lối sống; Trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học cho CBNV, GV và HSSV. Phát động và nhân rộng mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong Nhà trường với các địa phương giáp danh (Phường Nông Trang và Minh Nông…).

Phối hợp với Nhà trường bảo vệ an ninh, an toàn trong các kỳ thi tuyển sinh. Tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm liên quan trực tiếp đến Nhà trường, như học hộ, thi hộ, làm giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ giả mạo.

3.Thường xuyên phối hợp nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hôi, xâm nhập vào Nhà trường đặc biệt là các hành vi đe dọa, hành hung, cưỡng đoạt tài sản của HSSV ở khu vực xung quanh trường học. Quản lý chặt chẽ số đối tượng chính trị, hình sự ở địa bàn xung quanh trường nhằm phòng ngừa và đấu tranh với những hoạt động làm ảnh hưởng tới ANTT trường học.

4. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nơi trường đóng có những quy định cụ thể trong quản lý nhà trọ đối với HSSV và quy chế phối hợp quản lý HSSV ngoại trú; Chủ động phối hợp với Nhà trường trong việc quản lý, định ký kiểm tra việc ăn, ở, sinh hoạt việc chấp hành các quy định về ANTT đối với HSSV ngoại trú.

5.Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương, kiểm tra, giám sát và sử lý nghiêm túc các vi phạm trong hoạt động dịch vụ Internet, trò chơi điện tử, karaoke …Làm ảnh hưởng đến việc học tập, rèn luyện của HSSV và ANTT trường học.

Trên đây là nội dung báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trường học của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ, trân trọng  được báo cáo.

 

 

              Nơi nhận:

            -  BGH; GĐ CA Tỉnh;

            - PA83 – CA Tỉnh;

            - CA T/phố;

            - CA phường Gia Cẩm;

            -  Các K,P,TT, BM;

            -  Lưu: VT, P. CTHSSV.

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 Tiến sỹ: HÀ QUANG LỢI

 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

Tải tài liệu

Album Ảnh

 

Ngày này năm xưa

Văn bản - Công văn

Văn bản nội bộ

Tư vấn & Hỗ trợ