Ngành học » Kỹ thuật Xét nghiệm y học

  • Cao đẳng ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học

    Cao đẳng ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học

    Một ngành học ứng dụng các máy móc, thiết bị để kiểm tra, đánh giá và phân tích các mẫu bệnh phẩm như máu, nước tiểu, tóc, dịch, phân…để có thể tìm ra những nguy cơ gây bệnh, tình trạng bệnh

Tin khác