Bộ máy tổ chức » Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thứ Năm, 31/10/2013 02:44
Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
TTƯT TS. Hà Quang Lợi
 
Thành viên HĐQT - Cố vấn Nhà trường
ThS. Hà Thanh Hòa

Chủ tịch HĐQTDS. Hoàng Văn Khê
Thư ký
 HĐQT 


ThS. Hoàng Đức Luận
Thành viên HĐQT - Hiệu TrưởngTS. Phạm Quốc Tuấn
 
Thành viên HĐQT - Phó Hiệu Trưởng
ThS. Hà Hương Lan
Thành viên HĐQT - Phó Hiệu TrưởngThS. Nguyễn Việt Hà
Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng/TP. Tài chính
Tin khác