Bộ máy tổ chức » Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thứ Năm, 31/10/2013 02:44
Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
TTƯT TS. Hà Quang Lợi
 
Thành viên HĐQT - Cố vấn Nhà trường

ThS. Hà Thanh Hòa

Chủ tịch HĐQT

ThS. Nguyễn Việt Hà
Thư ký HĐQT - Kế toán trưởng/TP. Tài chính

TS. DS. Hoàng Đức Luận
Thành viên HĐQT - Hiệu Trưởng

TS. Phạm Quốc Tuấn
 
Thành viên HĐQT - Phó Hiệu Trưởng

ThS. Hà Hương Lan
Thành viên HĐQT - Phó Hiệu Trưởng

CN. Bùi Thị Huyền
Thành viên HĐQT - Phó Tưởng phòng Tổng hợp

Tin khác
tuyen sinh tuyen sinh tuyen sinh tuyen sinh tuyen sinh