Bộ máy tổ chức » Hội đồng KH & ĐT

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO

Thứ Năm, 31/10/2013 02:52
Danh sách hội đồng khoa học và đào tạo:

1. TS. DS. Hoàng Đức Luận            - Hiệu trưởng
       - Chủ tịch Hội đồng

2. TS. Phạm Quốc Tuấn             - Phó Hiệu trưởng
       - Phó chủ tịch thường trực HĐ, trực tiếp phụ trách khoa học công nghệ

3. ThS. Phan Thị Mai Hương     - Phó Hiệu trưởng
       - Phó Chủ tịch HĐ; phụ trách đào tạo

4. TS. Trần Thị Vân Anh             - Trưởng phòng KH&QT
      - Thư ký Hội đồng
5. TS. Hà Quang Lợi                  - Cố vấn Nhà trường
      - Ủy viên
6. ThS. Hà Hương Lan              - Phó Hiệu trưởng
      - Ủy viên
7. TS. Nguyễn Xuân Trường     - Trưởng Khoa Dược
      - Ủy 
8. DS. Hoàng Văn Khê              - Trưởng phòng Tổng hợp
      - Ủy viên
9. ThS. Hà Thanh Hòa                - Trưởng Bộ môn Dược liệu
      - Ủy viên
10. ThS. Dương Quốc Toản     - Trưởng Bộ môn Bào Chế
      - Ủy viên
11. BSCKII. Lương Đình Hội     - Trưởng Khoa Y
      - Ủy viên
12. ThS. Nguyễn Việt Hà            - Trưởng Phòng Tài Chính
      - Ủy viên
13. ThS. Nguyễn Mai Nam        - Trưởng Bộ môn Kinh tế Dược
      - Ủy viên
14. ThS. Nguyễn Thị Kim Thu    -Chuyên viên phòng KH&QT
      - Ủy viên

Tin khác